Varumärken
9 Recensioner
Ställ en fråga

LÅSSPRAY ASSA ABLOY 50ML

149,00 kr
5 9
LÅSSPRAY ASSA ABLOY 50ML
5 Suverän låsspray! Riktig bra låsspray! Sprayade på ett lås som kärvade och det blev mycket bättre redan efter 1 spray. Det rekommenderas varmt!

Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion

I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmed...

Fullständig produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion

I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmedel vid varje tryck. Det gör att vi kan garantera rätt smörjning varje gång. Smörjmedlet ökar väsentligt låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd.

EXAKT - rätt mängd smörjmedel varje gång
MILJÖVÄNLIG - drivgasen är miljöklassad
EFFEKTIVT -små mängder ger snabbt resultat
SNABBTORKANDE-binder ej damm och smuts
VATTENTÅLIGT-binder ej salt, skyddar mot rost
ANTIFROST - löser och förhindrar isbildning
SERVICE/UNDERHÅLL - rekommenderas varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar enligt objektets serviceschema

Får ej användas till tillhållarlås
Förvaras ej i minusgrader

Miljöklassning
Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA långt fram.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

Teknisk information
50ml
Doseringsventil 150µl
HFO1234ze drivgas
Temperatur -12°C till +50°C
Förvaras ej i minusgrader

Varning
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt med huden kan orsaka irritation. Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Hälsofarliga ämnen/blandningar som
* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.
* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Explosionsfara
* Explosiva ämnen, blandningar och föremål.
* Självreaktiva ämnen och blandningar som har explosiva egenskaper.
* Organiska peroxider som har explosiva egenskaper.

Gaser under tryck
* Alla gaser som är trycksatta (komprimerade), kondenserade, kondenserade och kylda eller lösta.

Artikeldata

Mer information
Produktnamn LÅSSPRAY ASSA ABLOY 50ML
Artikelnummer 0764020S
Vikt 0.200000
EAN-nr 7391166005163
Typ ÖVRIGT
Varumärke ASSA ABLOY

Recensioner

Stäng
Lägg till i favoriter

Lägg till i favoriter

Genom att lägga till produkter i Favoriter så kan du enkelt få en överblick över valda produkter!

Logga in eller skapa konto
 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…