Att välja rätt jord för dina planteringar kan kännas som en snårig djungel.
Vi erbjuder alla sorters jord i olika kvantiteter, allt från 8L säckar till hela lastbilar på 12 ton, för att du ska få precis det du behöver, när du behöver det.
BAUHAUS reder ut begreppen och hjälper dig hela vägen till färdigt resultat.

Trevlig odling!
Olika behov.
Då växter har olika behov bör vi ge dem rätt miljö att trivas i. Ett litet sått frö har inte samma behov som ett stort träd som ska planteras. Jordarna produceras med olika struktur, pH-värde, ledningstal mm och de tillverkas för att ge rätt förutsättningar beroende på vad jorden ska användas till.
Stora och små växter.
En grov riktlinje är att en liten växt ska ha en jord som har fin struktur med låg näringshalt. Det gäller även frösådd och sättning av sticklingar, medan en stor växt trivs i en grövre jord som håller högre näringshalt.
Reglera surhetsgraden.
Har jorden ett högt pH-värde, över 7, innehåller den förmodligen mycket kalk. Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde. Du kan tillföra kalk eller ogödslad torv till din jord om du vill påverka surhetsgraden. Det är dock lättare att med hjälp av kalk höja pH-värdet än det är att göra en basisk jord sur. Då kan lösningen istället vara att välja en specialjord som rhododendronjord.
Jordens pH-värde
Jordens kemiska surhetsgrad anges med ett pH-tal och mäts i en skala på 1 till 14. De flesta trädgårdsväxter trivs i en jord med ett pH-värde mellan 6 och 7.
Ledningstal
Anger jordens ledningsförmåga där högre tal berättar att jorden håller högre mängd näringssalter. Ledningstalet berättar alltså hur mycket näring som finns löst i jorden.
Struktur
Med struktur menas jordens uppbyggnad, till viss del kan den bestämmas av storleken på jordpartiklarna och hur de är förenade med varandra.
 
Vilken jord ska användas när?
 
Trädgårdsjord
För jordförbättring vid vårbruk, höstgrävning och plantering i trädgård, större urnor, krukor och balkonglådor. Lämpar sig väl för nyplantering eller underhåll av växterna i din trädgård.
Planteringsjord
Planteringsjorden är mullrik och välgödslad. Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården
- kan även användas som jordförbättring. Ej för frösådd och sticklingar.
Toppdress
För trötta gräsmattor som behöver lite liv. Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten. Innehåller både sand och mull, vilket gynnar gräsets tillväxt
- det blir fler nya skott. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar.
Täckbark
Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs. Var noga med att rensa bort allt ogräs innan du lägger ut barken. Täckbarkens grova struktur gör att den verkar 2-3 år. Vartefter barken bryts ner kan du fylla på med ny täckbark
KRAV-certifierad jord
När du önskar en jord för ekologisk odling. För att en jord ska bli KRAV-godkänd krävs det att man inte använder bekämpningsmedel, att naturgödseln kommer från gårdar med godkänd djurhållning och att hela produktionsprocessen kan kontrolleras. Man behöver också ha tillstånd för produktionen, samt kunna redovisa var råvarorna kommer från.
Specialjordar
Där du önskar ett gott resultat hos specifika växter såsom surjordsväxter, eller rosor. Växter som trivs i surjord: Azalea, blåbär, gardenia, kamelia, lingon, ljung, magnolia, nunneört, rhododedron och trollhassel.
Se fler odlingsguider

19378+ nöjda kunder!

27671 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…