Information angående Coronaviruset Covid-19

BRÄNSLETILLSATS STP ULTRA 5-IN-1 DIESEL 400ML

299,00 kr

Återställ prestandan och minska slitage med hjälp av STP ultra 5-IN-1 diesel!

Kombinerar mycket hög rengöring med STP Wearguard Technology®. Produkten blandas ut i bränsletanken och är korrosionshämmande och cetanhöjande. Cetantalet i diesel ä...

Se fullständig produktbeskrivning

Hemleverans

Ange postnummer för att se lager och leveransinformation.

Lagerstatus i varuhus:

Produktbeskrivning

Återställ prestandan och minska slitage med hjälp av STP ultra 5-IN-1 diesel!

Kombinerar mycket hög rengöring med STP Wearguard Technology®. Produkten blandas ut i bränsletanken och är korrosionshämmande och cetanhöjande. Cetantalet i diesel är ett mått på dess lättantändlighet, ett högre cetantal ger en mängd fördelar. Införandet av lågsvavlig diesel påverkar den naturliga smörjningen negativt och kan ge ökat slitage på insprutningsmunstycken och bränslepumpen.

Regelbunden användning resulterar i förbättade kallstartsegenskaper, förbättrad bränsleekonomi samt minskad vit rök vid start, utsläpp av partiklar, kolväten och kolmonoxid. Bränslepump och insprutningsmunstycken genomgår även smörjning.

Använd var 650:e mil alternativt i samband med oljebyte. En flaska (0,4 liter) till 50-60 liter. Häll hela flaskan i en fylld bränsletank, behandlar 50–60 l efter 6 400 km.

Kan användas med andra tillsatser från STP®. Passar alla dieselmotorer inklusive DI, IDI, gemensamt rör och katalysatorer.

Varningsinformation: Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skadliga ämnen/blandningar som
* är skadliga vid hudkontakt, inandning eller förtäring
* irriterar hud, ögon eller luftvägar
* kan ge hudallergi
* kan leda till dåsighet eller att man blir omtöcknad.

Hälsofarliga ämnen/blandningar som
* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet
* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.
* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Teknisk information
Volym: 0,4 Liter

Mer information
Produktnamn BRÄNSLETILLSATS STP ULTRA 5-IN-1 DIESEL 400ML
Artikelnummer 2510551A
Vikt 0.420000
EAN-nr 5020144808138
Netto vikt 0.47
Typ BRÄNSLESYSTEMSRENGÖRING
Varumärke STP

23724+ nöjda kunder!

32059 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…