Bygga hus i Lindbacken

Vi skriver här om våra erfarenheter från att ha börjat tänka på att flytta till ett hus, att bygga hus, hela vägen till inflyttning. Vi kommer att skriva om sådant vi själv önskade att vi hade vetat, inklusive en totalt transparent budget. Huset är ett Prio Tre från Eksjöhus, och vi är de först som bygger detta.