Bygga altan

Bygga staket

Staketet på en altan gör den snyggare och skapar trivsel, sen skyddar det även mot fall. Höjden på staketet ska vara 90-110 centimeter, beroende på altanens höjd.

Det är behöver du för att bygga ett staket till ditt trädäck

 • Virke av olika dimensioner till staketet
 • Kap- och gersåg
 • Skruvdragare
 • Skruv
 • Fogsvans
 • Stämjärn
 • Laserpass
 • Lasermätare
 • Kolla med Boverket om du känner dig osäker på vilka regler som gäller för höjden på ditt staket. 
 • Vattenpass

Så här bygger du staketet till din altan:

 1. Kapa staketstolparna till rätt längd. 
 2. Såga ut jack i stolparna så de går att sätta kant i kant med yttersidan av reglarna. 
 3. Skruva fast stolparna i reglarna. Använd vattenpasset för att se till att de står rakt. 
 4. Kapa över- och underslåarna som ska sitta mellan stolparna till rätt längd. 
 5. Skruva i över- och underslåarna underifrån så att skruvarna blir dolda. Använd vattenpasset för att se till att de ligger rakt. 
 6. Kapa brädor som ska bilda kryssen i staketet till ungefärlig rätt längd. 
 7. Mät och rita ut hur brädorna till krysset ska sågas snett för att passa in i ramen som bildats av stolpar samt över-/underslåar. 
 8. Kapa till (gera) de två brädorna som bildar varje kryss. 
 9. Mät och rita ut hur brädorna till krysset ska kapas snett, halvvägs och på mitten för att passa ihop in i varandra mitt på. 
 10. Kapa till brädorna halvvägs och finputsa med stämjärn eller kniv så de passar bra ihop. 
 11. Skruva upp krysset, fäst det i ramen och i varandra på mitten. 
 12. Välj virke till överliggaren med omsorg. Ta en jämn och fin bit som inte är skålformad, annars riskerar vatten att stanna i den. 
 13. Kapa brädorna till överliggaren, och gera hörnen så olika överliggare passar ihop snyggt i altanens hörn.

Nästa steg i byggandet av din altan är trappan.

Laddar…