Bygga yttervägg

En ny yttervägg ska både vara stilig och funktionell, den ska hålla värmen inomhus, och kylan utomhus. Filmen nedan visar hur du gör från första till sista moment, och varje delmoment finns även som egna filmer med tydliga steg-för-steg och listor över vilka verktyg och material du behöver.  


Regla yttervägg

När du nu ska bygga en yttervägg är första steget att regla. Reglarna fungerar som väggens skelett, och här får du koll på hur du reglar upp för en stabil yttervägg

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT REGLA EN YTTERVÄGG

 • Reglar
 • Hammare
 • Spik
 • Tumstock
 • Penna
 • Kap/Gersåg
 • Skruvdragare eller skruvautomat
 • Laserpass

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT REGLA EN YTTERVÄGG

 1. Det första du ska göra är att kapa upp reglarna med antingen en Kap Ger såg eller en vanlig såg. 
 2. När du har sågat ut reglarna, lägg ut dem för att mäta ut exakt var de skall vara i förhållande till isoleringen som skall till, men också i förhållande till plyfa-skivorna.
 3. Plyfa-skivorna som du kommer att sätta upp på reglarna är 120 cm breda och de behöver skruvas fast i något. Det är dem som styr hur du ska placera dina första reglar. Du mäter från mitten av den ena regeln till mitten av den andra. Reglarna skall skruvas fast med 120 cm mellanrum. 
 4. Nu skall du även mäta ut mellan reglarna. Det handlar om bärighet och är inget att fuska med. Är mellanrummet mellan reglarna mer än 60 cm, sätt in en regel till. 
 5. Isoleringen kommer utskuren 60 cm bred så då behöver du inte skära till den utan den kommer att passa perfekt mellan reglarna. Du kommer när du är färdig ha reglar med 60 cm mellanrum. 
 6. När du ritar ut var regeln ska sitta, visa även med ett kryss på vilken sida om markeringen som regeln skall vara på. Det underlättar om ni är flera som hjälps åt. 
 7. I detta exempel skall vi också gå igenom hur man reglar upp för en altandörr. Bestäm dig för var du vill placera dörren och mät ut 90 cm som är altandörrens yttermått. 
 8. När du ska spika ihop regelstommen, fäst tre spillbitar i botten på stommen. En i vardera kant och en i mitten. De hjälper till att hålla ihop stommen när du arbetar och är dessutom bra att ha när du skall resa upp stommen efteråt.
 9. Börja spika ihop stommen uppifrån. 
 10. Vid dörrposten sätter du en regel vid dörrens övermått, 2,10 cm. Såga till en extra regelbit för att bevara 60 cm bredd mellan reglarna i väggen. Det handlar om bärighet och inget att fuska med.


Sätta vindpapp

När du reglat klart är nästa steg att sätta vindpapp på din yttervägg för att skydda mot väder och vind. Viktigt att sätta vindpappet på utsidan och att fästa den horisontellt över ytterväggen.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SÄTTA VINDPAPP

 • Vindpapp
 • Häftpistol
 • Häftklamrar

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SÄTTA VINDPAPP

 1. Vindpappen skall sitta på utsidan av ytterväggen. 
 2. Dra ur vindpapp från rullen och fäst ordentligt med en häftpistol i alla reglar. 
 3. Fäst vindpappen horisontellt över ytterväggen. 
 4. Skär av vindpappen med en kniv vid regelkanten. 
 5. När du fortsätter med nästa våd, lägg den så att den överlappar den undre med 5 cm.


Resa yttervägg

När du ska resa din yttervägg måste du vara försiktig. Det är tungt, så ta gärna hjälp av någon i det här momentet, och se till att det är rakt när du fäster den.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT RESA YTTERVÄGG

 • Yttervägg
 • Kofot
 • Tre stöd/träklossar
 • Hammare
 • Spik
 • Tumstock
 • Vattenpass

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT RESA DIN YTTERVÄGG

 1. Om du inte redan gjort det kan du spika fast tre stöd i botten på reglarna. Dessa kommer att stoppa ytterväggen från att tippa över och välta. 
 2. Ta tag på var sin sida av ytterväggens ovansida. 
 3. Stoppa in en kofot för att få hjälp med att lyfta de första centimetrarna. 
 4. Res försiktigt ytterväggen så att den står upp. 
 5. Fäst med en spik i hörnet innan du kollar om det är rakt. 
 6. För att få en rak vinkel, ska du mäta nere vid golvet. 120 cm på ena sidan och 160 cm på den andra sidan. 
 7. När du sedan lägger tumstocken mellan dessa punkter skall det vara exakt 2 meter. Så har du fått en 90-gradig vinkel. 
 8. Dra ett sträck på golvet längs med den resa ytterväggen så att du vet var väggen skall så. 
 9. Slå i den första spiken till hälften, lägg till ett vattenpass så att du hela tiden kan kontrollera att det är rakt när du slår i den helt. 
 10. Nu kan du fortsätta med resten av spikarna så att väggen sitter ordentligt.


Isolera yttervägg

Att isolera din yttervägg är viktigt för att hålla ljud och kyla utanför. Tänk på att inte packa isoleringen, lätt och luftigt ska det vara.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT ISOLERA EN YTTERVÄGG

 • Isolering
 • Kniv
 • Linjal

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ISOLERA EN YTTERVÄGG

 1. Skär till isoleringen så att den passar mellan reglarna. 
 2. Sätt isoleringen tätt mellan reglarna. 
 3. Det är viktigt att du inte pressar ihop materialet. När isoleringen är luftig ger den bäst ljuddämpande och värmeisolerande effekt. 


Montera ångspärr

Att montera ångspärr är bland det viktigaste momentet när du bygger din yttervägg. Det är ångspärren som håller fukten ute, och fuktskador borta.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MONTERA ÅNGSPÄRR

 • Häftpistol
 • Bred tejp
 • Ordentlig plast
 • Kniv

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MONTERA ÅNGSPÄRR

 1. Skär plasten så att den täcker väggen med marginal. 
 2. Fäst plasten horisontellt med häftpistolen. Montera i reglarna. 
 3. När du fortsätter med nästa våd, lägg den så att den överlappar den undre med marginal. 
 4. För att få det helt tätt tejpar du igen skarvarna. 
 5. Sök efter små hål i platsen, om du hittar några måste du laga dem med tejp.


Sätta plyfa i yttervägg

Att sätta gipsskivor på plats är inga konstigheter, viktigt att använda rätt skruv och ta gärna våra knep för att det ska bli snyggt i hörnen. Läs mer vad du behöver och hur du gör för att sätta gips. 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SÄTTA PLYFA

 • OSB-skiva eller PLYFA -skiva
 • Cirkelsåg
 • Hörselkåpor
 • Tumstock
 • Skruvdragare
 • Skruv
 • Häftpistol
 • Laserpass

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SÄTTA PLYFA

 1. Märk ut på skivan så att du hittar mittenregeln och vet var du ska skruva. Ytterväggen har reglar var 60:e centimeter. 
 2. Tänk på att ta med i beräkningarna skivans egen bredd i hörnen så att du inte missar regeln när du skruvar i skruvarna.
 3. Montera fast skivan i reglarna. Se till att den sitter ordentligt. Skruva i en skruv i varje regel, även mittenregeln. 
 4. Skruvarna sätts med 20 centimeters avstånd runt om hela skivan.
 5. Framme vid dörren är du tvungen att skära upp plasten för att veta hur nästa skiva ska sitta. Spara så att du kan vika plasten över kanten och fäst med häftpistol. Är du utomhus ska du inte skära bort vindpappen, utan bara plasten.
 6. Tänk på att såga till en infasning i biten ovanför dörren och i biten bredvid dörren. Detta för att du skall ha något att skruva i. Skivorna kan inte gå omlott.


Sätta gips i yttervägg

Att sätta gipsskivor på plats är inga konstigheter, viktigt att använda rätt skruv och ta gärna våra knep för att det ska bli snyggt i hörnen. Läs mer vad du behöver och hur du gör för att sätta gips. 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SÄTTA GIPS

 • Gipsskiva
 • Kniv
 • Gipsrasp
 • Tumstock
 • Skruvdragare
 • Gipsskruvar
 • Långt vattenpass
 • Aluminiumvinkel

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SÄTTA GIPS

 1. Gipsskivor finns i olika bredder, vi har valt att använda oss av 90 cm. 
 2. Gemensamt för alla gipsskivor är att de är fasade och det är där du ska skruva i skruvarna. De är också utmärkta på mitten så att du lätt ska hitta regeln att skruva i. 
 3. När du skall börja i ett hörn skall du skära bort nedfasningen i skivan, det underlättar din spackling. Om du vill kan du jämna till skarven med en gipsrasp. 
 4. Eftersom hörn har en tendens att spricka sätt i en aluminiumvinkel. Se till att det är rakt innan du fäster med skruv. Ställ gipsskivan i vinkeln och skruva rakt igenom alla lager; gips, plåt, plyfaskiva och slutligen in i regeln. Det kommer att sitta som berget.
 5. Principen med gipsplattorna är att du sätter fasning mot fasning, då det förenklar vid spackling.
 6. Men vid dörrar och fönster måste du skära till mindre bitar och då försvinner fasningen på ena kanten av gipsskivan. Tänk då på att om möjligt vända två skurna bitar, utan fasning, mot varandra.
 7. Skruva i skruvarna nära kanten, då kan listerna täcka dem och du slipper spackla.


Spackla yttervägg

För att jämna till skarvar och hörn behöver du spackla din yttervägg. Att spackla är inte alls svårt, men här får du lite bra tips på vad du behöver, och hur du går tillväga. 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SLIPA DIN YTTERVÄGG

 • Spackel
 • Spackelspade
 • Pappremsa till skarvar och hörn

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SPACKLA EN YTTERVÄGG
 1. Tänk på att du på kanter som skall täckas med lister inte behöver spackla.
 2. Täck alla skarvar, hörn och skruvhål med ett lager spackel. Applicera och dra till sist spacklet nedåt med spackelspaden.
 3. För att det inte ska spricka i skarvar och i hörn kan du lägga på pappremsor. Du börjar med ett lager spackel, lägger dit pappremsan som du slätar ut och sedan avslutar du med ett lager spackel igen.
 4. Vid skarvar som är fasade, exempelvis gipsskivor använder du dig av pappremsan. Läs ovan.
 5. Vid raka skarvar utan fasning använder du även här pappremsan, men var extra noga så att det inte bildas en kulle av spackel. Dra ut spacklet åt sidorna istället. 
 6. Spackel bör torka i 7-8 timmar innan det är dags att slipa den en första gång.
 7. Lägg ett lager till med spackel över alla skarvar, hörn och skruvhål. Se nästa delfilm om hur du nu slipar din yttervägg, innan den ska målas eller tapetseras.

Slipa yttervägg

När spacklet har torkat ska du slipa ytterväggen så att kanterna blir släta och fina. Det finns lite olika redskap du kan använda dig av, när du är klar är väggen redo för målning eller tapetsering. 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SLIPA DIN YTTERVÄGG

 • Kloss
 • Sandpapper
 • Kloss med inbyggt sandpapper
 • Sandpapper med kardborre samt förlängningsskaft
 • Slipmaskin med inbygg uppsamlare

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SLIPA EN YTTERVÄGG

 1. Spackel bör torka i 7-8 timmar innan du kan slipa den en första gång.
 2. Tryck inte för hårt utan slipa mjukt och fint med sandpappret.
 3. Med en slipmaskin måste du röra handen lite fortare och återigen är det viktigt att inte trycka för hårt.
 4. I hörnen fungerar en kloss med inbyggt sandpapper allra bäst.
 5. Lägg ett lager till med spackel över alla skarvar, hörn och skruvhål.
 6. Slipa igen och så var väggen klar för tapetsering eller målning.


Tilläggsisolering i yttervägg

I äldre hus är isoleringen inte lika tjock som i nybyggda hus, där det kan vara upp till 30-40 cm tjocka väggar. Om du har tagit ner den gamla panelen på huset, passa på att tilläggsisolera, det höjer K-värdet, alltså värmebevarandet förlängs.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT TILLÄGGSISOLERA EN YTTERVÄGG

 • Hammare
 • Galvad spik
 • Kap Ger-såg
 • Hörselkåpor
 • Träreglar
 • Vindpapp
 • Häftpistol
 • Kniv

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TILLÄGGSISOLERA EN YTTERVÄGG

 1. Börja med att lägga en regel längst ner, regla längs med väggen på samma ställen som de gamla reglarna sitter och avsluta med en regel längst upp. 
 2. Längden på spiken skall vara så att 1/3 skall vara i det du ska sätta upp och 2/3 in i det som du fäster i. Längre inne i väggen med andra ord. 
 3. Sätt i isoleringen mellan de nya reglarna. Tryck inte ihop den, isoleringen skall vara luftig för bästa värmeisolerande effekt. 
 4. Vindpappen skall nu sättas utanpå isoleringen.
 5. Dra ur vindpapp från rullen och fäst ordentligt med en häftpistol i alla reglar. 
 6. Fäst vindpappen horisontellt över ytterväggen. 
 7. Skär av vindpappen med en kniv vid regelkanten. 
 8. Om du fortsätter med en till våd, lägg den så att den överlappar den undre med 5 cm.


Sätta spikläkt

Montera spikläkt gör du för att kunna fästa själva panelen i någonting. Dessutom skall den bilda en luftspalt som skapar bra ventilation ut mot ytterpanelen.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SÄTTA SPIKLÄKT

 • Spikläkt 34 -70mm
 • Hammare
 • Galvad spik
 • Kap/gersåg

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SÄTTA LÄKT

 1. Mät ut och kapa spikläkten i rätt längd. 
 2. Spikläkten skall vara snedskurna på ovansidan för att fukten skall rinna av dem och inte in i materialet bakom. Se till att vända den rätt. 
 3. Spika fast spikläkten i reglarna bakom, max 60 cm mellan dem så står väggen stabilt i alla väderlekar.


Sätta ytterpanel

Nu ska det spikas panel på ytterväggen, och när du sätter en ytterpanel finns ett par värdefulla tips, bland annat hur du håller vatten borta och ökar livslängden på din vägg. 

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT SÄTTA YTTERPANEL

 • Panel
 • Hammare
 • Galvad spik
 • Kap Ger-såg
 • Träolja
 • Hink
 • Vattenpass

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SÄTTA YTTERPANEL

 1. Kapa till panelens nederkant. Såga dem snedskurna i 15 graders vinkel, så ingen vattendroppe kan fästa. 
 2. Ställ panelen i en hink träolja över natten. Då har du ett ordentligt rötskydd längst ner på panelen. 
 3. Spika i den första panelbrädan, det är viktigt att den blir rak, så använd vattenpasset. 
 4. Spika långt ut i kanten på brädan, då du ska ha en lockbräda som täcker spikarna. 
 5. Slå i spiken i vinkel, ett gammalt snickartips. 
 6. Använd en distanskloss mellan panelbrädorna så att det blir jämna mellanrum. Glöm inte att mäta ibland så att det fortsätter att vara rakt.
 7. I hörnen har du överlappat med ena panelbrädan en bit ut över kanten. När du sedan börja sätta panel på andra väggen ligger den första panelbrädan snyggt emot och du får ett snyggt och prydligt hörn. 
 8. Måla panelen innan du spikar fast lockläckten i skarvarna. Nu behöver du längre spik. Använd vattenpasset. Måla sedan lockläkten, så är väggen klar.

Guide - Bygga yttervägg

Öppet köp i 60 dagar

Läs mer här

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21:00 på vardagar

Laddar…