TAPETSERA & MÅLA

På FixarTV erbjuder BAUHAUS inspiration och instruktionsfilmer inom bygg. Här hittar du alla delfilmer och hela guider.


Komplett guide:


TAPETSERA

När du ska tapetsera där hemma är det viktigt att du först väljer vilken typ av tapet du vill använda, därefter kan du ta hjälp av oss på FixarTV med teknik och tillvägagångssätt. Vi berättar hur du tapetserar med non-voven, papperstapet och vävtapet.

Se hela guiden här »LASERA TRÄALTANEN

Att lasera innebär att man färgar och ger extra skydd till trä. Det kallas även för att betsa, som i “att betsa golv”. För att lasera träet på din altan använder du terrassolja (som ibland också kallas terrasslasyr).

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT LASERA TRÄ

 • Terassolja
 • Pensel

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT LASERA DITT TRÄDÄCK:

 1. Läs rekommendationerna på burken ordentligt så du känner till torktid och annat som kan vara bra att veta för just den lasyr du valt. 
 2. Rör om i lasyren ordentligt. 
 3. Stryk på lasyren med penseln. Jämnt och fint utan stopp eller dubbla drag, och heller inte för mycket lasyr så det suger in i trät på ett bra sätt. 


MÅLA TAK

Om du ska måla ett helt rum med tak och vägger, är det lättast att börja med att måla taket. Har du redan målade eller tapetserade väggar är det nästan lika lätt, följ våra instruktioner och lycka till!

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK:

 • Takfärg
 • Maskeringstejp
 • Latexfog
 • Fogpistol
 • Pensel
 • Roller
 • Förlängningsskaft till roller
 • Tråg att hälla upp färgen i
 • Täckpapp att skydda golvet med

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA TAKET:

 1. Maskera med tejp mot målade eller tapetserade väggar för att skydda så det inte kommer takfärg på dem. 
 2. Foga listerna så inga springor syns mot tak eller vägg, och foga även eventuella spikhål i listerna. 
 3. Ställ färgburken på en separat pappbit för att skydda mot dropp. 
 4. Rör om i färgen ordentligt. 
 5. Måla listerna och några centimeter upp på taket med pensel. 
 6. Doppa rollern i färgburken och använt ordentligt med färg så du inte står och torrdrar när du sedan rollar taket. 
 7. Har du ett större tak kan du dela in det i fyra sektioner för att få ett snyggare resultat. 
 8. Applicera första lagret färg med rollern åt ena hållet och släta med rollern (dra sista draget) därefter genast åt andra hållet i ljusets riktning, för ett jämnt resultat. 
 9. När två områden möts är det viktigt att släta åt samma håll och släppa rollern när du kommer med den in i det andra området. 
 10. Låt färgen torka och upprepa sedan steg 4-9. 
 11. Dra bort maskeringstejpen försiktigt innan andra lagret färg torkat helt.


MÅLA TAPET

Ska du måla om en tapetserad vägg har vi på FixarTV bra tips. Följ stegen nedan, och njut av processen.

VERKTYG & MATERIAL BEHÖVER:

 • Roller med tråg
 • Rollerskaft
 • Pensel
 • Färg
 • Oljegrund
 • Tejp
 • Golvskydd

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA PÅ EN TAPET:

 1. Förbered målningen genom att tejpa listerna och täcka golvet.
 2. Börja med att måla hörnen och runt listerna närmast golv och tak med oljegrunden.
 3. Rolla alla väggar med oljegrunden. Den motverkar att det bildas luftbubblor under tapeten.
 4. Använd gärna andningsskydd och se till att du har det väl ventilerat.
 5. Låt torka över natten.
 6. Spackla över tapetskarvarna, slipa och torka av.
 7. Nu kan du börja måla med den vattenbaserade färgen. Börja med att måla hörnen och runt listerna närmast golv och tak.
 8. Använd rikligt med färg
 9. Dra alltid ett sista rollerdrag i samma riktning, uppåt eller nedåt. Detta för att få samma struktur på väggen, den som rollern lämnar.
 10. Måla sammanlagt ett lager oljegrund och två lager färg för bästa resultat.
 11. Avlägsna tejpen innan färgen är helt torr.


SPRUTMÅLA

Att sprutmåla är ett effektivt sätt att måla, som inte alls behöver vara särskilt svårt. Du kan sprutmåla med slamfärg, vattenbaserad färg, lackfärg eller oljebaserad färg.

VERKTYG & MATERIAL DU BEHÖVER

 • Färgspruta
 • Kraftig visp
 • Pensel
 • Färg
 • Vatten att späda färgen med
 • Täckpapp

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SPRUTMÅLA:

 1. Grundmåla vid behov. Slamfärg ska målas på obehandlat trä, använder du andra färger kan du behöva måla ytan först med en särskild grundfärg. 
 2. Öppna färgburken och rör om ordentligt. 
 3. Använd penseln för att måla ändträet. 
 4. Späd ut färgen med vatten till rätt konsistens. 
 5. Häll den spädda färgen i sprutans behållare. 
 6. Ställ in sprutmunstycket för den typ av sprutmönster du vill ha. 
 7. Ställ in sprutans luftjusterare för mängden färg du vill ska sprutas ut. 
 8. Testa dig fram till rätt konsistens på färgen, spottar sprutan är färgen för tjock, ta då i mer vatten. 
 9. Täck områden som inte ska målas med papp. Till exempel husgrunden. 
 10. Börja sprutmåla!


MÅLA OM VÄGG

De flesta har nog någon gång försökte sig på att måla om hemma. Men hur gör du för att få snyggast resultat när du målar om?

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA OM EN VÄGG

 • Roller med tråg
 • Rollerskaft
 • Färg
 • Pensel
 • Tejp
 • Golvskydd
 • Målartvätt

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA OM EN VÄGG

 1. Förbered målningen genom att tejpa listerna och täcka golvet. 
 2. Se till att väggen är fri från smuts. I ett kök kan du behöva tvätta av med målartvätt.
 3. Börja med att måla hörnen och runt listerna närmast golv och tak.
 4. Använd rikligt med färg.
 5. Dra alltid ett sista rollerdrag i samma riktning, uppåt eller nedåt. Detta för att få samma struktur på väggen, den som rollern lämnar.
 6. Låt torka över natten. 
 7. Måla ett lager till. 
 8. Måla sammanlagt minst två lager färg för bästa resultat.
 9. Avlägsna tejpen innan färgen är helt torr.


MÅLA OM HUSET

Att måla om huset bör man faktiskt göra med jämna mellanrum, inte enbart när man vill byta färg. Ett nytt lager med färg skyddar träet och gör att fasaden håller sig vacker under en längre tid.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA OM HUSET:

 • Tvättprodukter
 • Grundfärg
 • Färdigfärg (Täckfärg)
 • Penslar av olika storlekar

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA OM HUSET:

 1. Om du målar en tidigare målad fasad ska du först tvätta av den ordentligt, innan du stryker den med färdigfärg två gånger. 
 2. Rör om i grundfärgen. 
 3. Använd en elementpensel och börja med att mätta ändträet med grundfärg. Lägg på ordentligt med färg 3-4 gånger vått i vått. 
 4. Använd en större pensel och måla fasaden platt på med grundfärg. Lägg på ordentligt med färg så du inte torrdrar, och jobba ut färgen med långa rörelser även in i alla sprickor och öppningar. 
 5. Om du målar en läktpanel blir det lätt fettkanter av färgen på lockläkten. Då kan du först lägga färg på 3-4 rader panel, och därefter gå tillbaka och efterstryka så det inte bildas små kanter av färg. 
 6. Låt grundfärgen torka ett dygn. 
 7. Kontrollera väderleken och se till att det inte börjar regna efter några timmar när du är klar med arbetet. Se också till att du inte arbetar i direkt solsken för då finns det risk att färgen bara torkar på ytan. 
 8. Rör om i färdigfärgen. 
 9. Upprepa steg 3-5 och måla ett lager med färdigfärg. 
 10. Låt färgen torka ett antal timmar. Läs på färgförpackningen om du känner dig osäker på torktider. 
 11. Upprepa steg 3-5 och måla ytterligare ett lager med färdigfärg.


MÅLA DÖRRAR

Måla dörrar och snickerier kräver planering, bra produkter, och självklart lite stöd från FixarTV för att nå ett riktigt fint resultat. Så här gör du!

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA DÖRRAR:

 • Tvättprodukt
 • Snickerispackel
 • Japanspacklar
 • Målarfog/latexfog
 • Fogpistol
 • Slippapper
 • Maskeringstejp
 • Häftgrund
 • Snickerifärg
 • Liten elementpensel
 • Elementroller
 • Moddlare (bred pensel)

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA DÖRRAR:

 1. Om dörren är ren behöver du inte tvätta den med tvättprodukten, annars gör du det först. 
 2. Använd snickerispackel och japanspacklar för att spackla igen ojämnheter, spikhål i dörrfoder och liknande. 
 3. Låt spacklet torka. Är det stora hål kan du behöva spackla en gång till. 
 4. Slipa av spacklet. 
 5. Foga springor, speciellt mellan karm och dörrfoder där det ofta blir en liten glipa. Pumpa ut en sträng fog med fogpistolen, dra därefter med fingret längs strängen för att jämna till och ta bort överflödig fogmassa. 
 6. Låt fog och spackel torka. 
 7. Slipa dörren längs med träets fibrer. 
 8. Torka av slipdammet från dörren innan du börjar måla.
 9. Rör om i häftgrunden. 
 10. Dela in dörren i sektioner, så du hinner stryka klart innan färgen torkar in. 
 11. Använd elementpensel för att först måla i skarvar mellan dörrspeglar. 
 12. Rolla färg på dörrens mittsektion, dela av den i två sektioner för att hinna med att stryka klart innan färgen torkar. 
 13. Släta (efterdra) med moddlaren i längs med träets fibrer. 
 14. Måla övriga sektioner av dörren på samma sätt, maskera med tejpen vid behov runt till exempel lås. 
 15. Får du färg på baksidan av dörren när du målar sidan av dörren - ta bort färgen direkt så du får en ren och fin yta att börja på när du ska måla den baksidan.
 16. Måla alla sidor av dörren och övriga snickerier, som karm och dörrfoder. Följ geringar i dörrfoder även när du slätar med penseln.
 17. Låt häftgrunden torka.
 18. Rör om i snickerifärgen.
 19. Måla dörr och snickerier genom att följa steg 10-16. 
 20. Låt torka.
 21. Måla en gång till. 
 22. Dra försiktigt bort maskeringstejpen.


MÅLA FÖNSTER

Nu ska vi måla fönster utvändigt, alltså de delar där du ska använda utomhusfärg. Om du däremot ska måla invändigt gör du precis som när du målar vanliga snickerier med inomhusfärg. Som ”insida” räknar vi allt du ser inifrån fönstret när fönstret är stängt, förutom mellan glasen, vilket räknas som utsida.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA FÖNSTER:

 • Grundfärg med både impregnering och grundfärg i ett
 • Dörr- och fönsterfärg
 • Penslar

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA FÖNSTER:

 1. Kontrollera att kittkanten runt fönstret är intakt. Är kittet skadat ska du först komplettera med ny kitt så kittkanten blir tät och fin mot glasrutan.
 2. Rör om i grundfärgen.
 3. Stryk ett lager grundfärg på det som räknas som utsida av fönstret.
  Gå ut 1-2 millimeter på fönstret med färgen så det blir tätt och ingen fukt kan komma in till träet. 
 4. Låt grundfärgen torka. 
 5. Rör om i färdigfärgen. 
 6. Stryk ett lager färdigfärg på det som räknas som utsida av fönstret.
  Gå ut 1-2 millimeter på fönstret med färgen så det blir tätt och ingen fukt kan komma in till träet. 
 7. Låt färdigfärgen torka. 
 8. Måla ett lager till med färdigfärg.


MÅLA MED SLAMFÄRG

Slamfärger som Falu Rödfärg både färgar och skyddar träet mot röta. Kom ihåg att slamfärg bara kan målas på obehandlat trä eller på trä som tidigare målats med slamfärg.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA MED SLAMFÄRG:

 • Färg
 • Pensel
 • Kraftig visp
 • Färgspruta om du ska sprutmåla
 • Vatten att späda färgen med om du ska sprutmåla
 • Täckpapp

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT MÅLA MED SLAMFÄRG:

 1. Är träet målat med slamfärg sedan tidigare ska du borsta av det med en piassavakvast för att få bort dammet innan du börjar måla. 
 2. Se till att träet inte är solvarmt för då finns risken att färgen torkar för fort och flagnar. Helst ska du måla en molnig dag när det inte är risk för regn. 
 3. Öppna färgburken och rör om ordentligt. Detta ska du göra flera gånger under arbetet eftersom pigmentet i färgen har en tendens att sjunka till botten. 
 4. Använd penseln för att måla ändträet.
 5. Om du ska sprutmåla - späd ut färgen med vatten till rätt konsistens.
 6. Om du ska sprutmåla - häll den spädda färgen i sprutans behållare.
 7. Om du ska sprutmåla - ställ in sprutmunstycket för den typ av sprutmönster du vill ha.
 8. Om du ska sprutmåla - ställ in sprutans luftjusterare för mängden färg du vill ska sprutas ut.
 9. Om du ska sprutmåla - testa dig fram till rätt konsistens på färgen, spottar sprutan är färgen för tjock och du får ha i mer vatten.
 10. Täck områden som inte ska målas med papp, till exempel husgrunden. 
 11. Om du målar panel - tänk på att måla panelen innan lockläkten sätts på, därefter måla lockläkten alternativt måla denna separat innan den sätts på panelen.
 12. Börja måla genom att arbeta in färgen med penseln alternativt sprutmåla, men inte för tjockt för då finns risken att färgen flagnar när den torkar. 
 13. Obehandlat trä ska målas en gång till nästa år, och därefter underhållsmålas cirka var tionde år.


LASERA TRÄALTAN

För att färga och ge extra skydd till din altan kan du lasera den med terrassolja. Följ stegen för att få ett fint slutresultat.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT BETSA ELLER LASERA TRÄ:

 • Terasslasyr
 • Pensel

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT LASERA TRÄ:

 1. Läs rekommendationerna på burken ordentligt så du känner till torktid och annat som kan vara bra att veta för just den lasyr du valt.
 2. Rör om i lasyren ordentligt.
 3. Stryk på lasyren med penseln. Jämnt och fint utan stopp eller dubbla drag, och heller inte för mycket lasyr så det suger in i träet på ett bra sätt.


OLJA UTEMÖBLER

FixarTV visar hur man oljar utemöbler på ett bra sätt.VÄLJ RÄTT INOMHUSFÄRG

FixarTV hjälper dig att välja rätt inomhusfärg.VÄLJ RÄTT UTOMHUSFÄRG

FixarTV hjälper dig att välja rätt utomhusfärg.Måla & tapetsera

Öppet köp i 60 dagar

Läs mer här

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21:00 på vardagar

Laddar…