Nu kan du handla online igen! Vi upplever dock fortsatt en del tekniska problem. Läs mer här!
Privat
Företag
Varumärken
Privat
Företag
Favoriter

FOGSKUM BOSTIK ALL SEASON MULTI CAP 750ML

139,00 kr

M1-klassat fogskum för täta byggnationer som håller måttet.

Snabbhärdande fogskum för att täta och isolera golv, tak, vägg, båt, husvagn ...

Fullständig produktbeskrivning

Fara

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Misstänks kunna orsaka cancer.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Produktbeskrivning

M1-klassat fogskum för täta byggnationer som håller måttet.

Snabbhärdande fogskum för att täta och isolera golv, tak, vägg, båt, husvagn och rörgenomföringar som fäster mot de flesta underlag, även blöta sådana. Består av 1-komp fuktighetshärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10ºC.

Teknisk information
Typ: Polyuretanskum
Härdningstid: ca 12 timmar vid +23°, vid +5°C ca 24 timmar.
Ljudisolering: ca 60 dB
Max arbetstemperatur: +30°C
Min. arbetstemperatur: -10°C
Tillåten fogrörelse: ±5%
Skinnbildningstid: ca 12 minuter

Singnalord
FARA
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Tilläggsinformation
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
*Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Använd bifogade skyddshandskar! Bortkastas efter användning, ej återanvändbara

Artikeldata

Mer information
Produktnamn FOGSKUM BOSTIK ALL SEASON MULTI CAP 750ML
Artikelnummer 5358632A
Vikt 0.930000
EAN-nr 7311020070014
Netto vikt 0.89
Typ FOGSKUM
Varumärke BOSTIK

Recensioner

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…