Information angående Coronaviruset Covid-19

FOGSKUM BOSTIK ALLROUND HAND 750 ML

119,00 kr
Finns endast i varuhus

Snabbhärdande fogskum för hela bygget

Foam Allround Hand är för att täta och isolera golv, tak, vägg, båt, husvagn och rörgenomföringar som fäster mot de flesta underlag, även blöta sådana.

Teknisk information
Typ: Polyuretansku...

Se fullständig produktbeskrivning

Lagerstatus i varuhus:

Produktbeskrivning

Snabbhärdande fogskum för hela bygget

Foam Allround Hand är för att täta och isolera golv, tak, vägg, båt, husvagn och rörgenomföringar som fäster mot de flesta underlag, även blöta sådana.

Teknisk information
Typ: Polyuretanskum
Härdningstid: ca 12 timmar vid +23° ca 24 timmar.
Ljudisolering: ca 60 dB
Max arbetstemperatur: +30°C
Min. arbetstemperatur: -2°C
Tillåten fogrörelse: ±5%
Skinnbildningstid: ca 12 minuter

Singnalord
FARA
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Tilläggsinformation
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion
*Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Använd bifogade skyddshandskar! Bortkastas efter användning, ej återanvändbara.

Mer information
Produktnamn FOGSKUM BOSTIK ALLROUND HAND 750 ML
Artikelnummer 5348522A
Vikt 0.950000
EAN-nr 7311020070038
Netto vikt 0.90
Typ FOGSKUM
Varumärke BOSTIK

24868+ nöjda kunder!

33421 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…