Gamla mejeriet

Om ett husbygge i sekelskiftsstil & livet på vår gård.