Ideborgs

Bloggen följer nedrivning, flyttning och uppbyggnad av ett gammalt timmerhus och senare kommer även renovering och inredning när huset står på plats!