K-DIESEL KEMETYL DIESELTILLSATS 0.3L

59,95 kr
Finns endast i varuhus

En bränsletillsats som kan användas året runt.

K-Diesel höjer cetantalet (tändvilligheten), ger lättare kallstarter, mindre avgasrök och förbättrade köldegenskaper.

Teknisk information
Storlek: 0,3-litersflaska
Rekommenderad dosering: 0,3 liter ...

Se fullständig produktbeskrivning

Lagerstatus i varuhus:

Produktbeskrivning

En bränsletillsats som kan användas året runt.

K-Diesel höjer cetantalet (tändvilligheten), ger lättare kallstarter, mindre avgasrök och förbättrade köldegenskaper.

Teknisk information
Storlek: 0,3-litersflaska
Rekommenderad dosering: 0,3 liter till 200 liter diesel.

Varningsinformation: Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Hälsofarliga ämnen/blandningar som
* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet
* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.
* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Skadliga ämnen/blandningar som
* är skadliga vid hudkontakt, inandning eller förtäring
* irriterar hud, ögon eller luftvägar
* kan ge hudallergi
* kan leda till dåsighet eller att man blir omtöcknad.

Brandfara
* Extremt brandfarliga gaser.
* Extremt brandfarliga och brandfarliga aerosoler.
* Extremt brandfarliga, mycket brandfarliga och brandfarliga vätskor.
* Brandfarliga fasta ämnen/blandningar.
* Självreaktiva ämnen och blandningar som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
* Organiska peroxider som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
* Pyrofora vätskor och fasta ämnen/blandningar (dessa självantänder vid kontakt med luft).
* Självupphettande ämnen och blandningar (dessa kan självantända vid lagring i stora mängder).
* Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser eller självantänder vid kontakt med vatten.

Miljöfarliga ämnen/blandningar som är
* mycket giftiga för vattenlevande organismer vid kortvarig exponering
* mycket giftiga eller giftiga för vattenlevande organismer vid långtidsexponering

Mer information
Produktnamn K-DIESEL KEMETYL DIESELTILLSATS 0.3L
Artikelnummer 2519950V
EAN-nr 7311850025932
Typ DIESELTILLSATS
Varumärke KEMETYL

Recensioner

Här kan du ställa en fråga eller lämna en recension på BAUHAUS produkter.

Läs mer om recensioner här

19422+ nöjda kunder!

27725 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…