Köpvillkor

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när BAUHAUS.se bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn och skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

Den lägsta ordersumman som BAUHAUS.se expedierar är 195 kr.

Man måste vara 18 år eller äldre för att få handla på BAUHAUS.se. Köp gjorda av personer under 18 år hävs automatiskt.

 

Priser

Alla priser som anges är inklusivie moms och andra skatter.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

 

Falska beställningar

Vid upptäckten av eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas. I dessa fall då vi misstänker bedrägligt beteende eller annan oegentlighet så kommer vi annullera ordern.


Betala

Kortbetalning

Kortbetalning sker i samarbete med DIBS Payment Services AB. DIBS Payment Services AB garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet - ingen annan! BAUHAUS lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Vi accepterar VISA, Mastercard och American Express. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort.

 

Återbetalningar

Återbetalning sker genom återinsättning på samma kort om beställningen är betald med kort. I annat fall återbetalas beloppet till av dig angivet bankkonto.

 

Frakt

Leveranser

Produkter som finns i BAUHAUS sortiment levereras inom Sverige hem till kundens port eller grind, uppbärning ingår ej. Produkter som du inte finner på webshoppen kan vi i dagsläget inte leverera/beställa på annat sätt än att ett av våra Varuhus kontaktas. 

Leveranser skickas med externa transportörer. En dag (eller i vissa fall samma dag) före leverans ringer transportören dig för bokning av utkörningstid. Utkörning sker dagtid, 08.00-17.00 vardagar.

Leveranstiden för beställningsvaror kan variera beroende på produkt och leverantör. BAUHAUS meddelar alltid ett leveransdatum för beställningsprodukter. Om leveransförsening uppstår meddelar BAUHAUS kunden detta genom mail. BAUHAUS friskriver sig alla krav gällande ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

Om det utlovade leveransdatumet blir ändrat har kunden rätt att häva köpet om kunden ej godkänner det nya leveransdatumet. Vid de tillfällen där kunden betalt i förskott och vill häva köpet på grund av försenad leverans får kunden pengarna tillbaka senast 14 dagar efter upphävningen.

 

Leverans till öar

Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt kontakta då vår kundtjänst för att få ett korrekt transportpris. Detta gäller inte Gotland.

Fraktkänsliga produkter

Vissa produkter kräver hjälp av t ex kranbil vid avlastning. Exempel på sådana varor är marksten och skivmaterial. BAUHAUS förbehåller sig rätten att vid dessa tillfällen debitera kunden extra kostnader som uppkommer. Det är viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg.

Produkterna levereras under dagtid fram till porten om du bor i lägenhetshus eller fram till tomtgränsen om du bor i villa. Du blir aviserad dagen innan leverans på det aviseringsnummer du anger vid köpet .Fraktbolaget lämnar normalt  en ungefärlig leveranstidpunkt på ca 3-4 timmar under för- eller eftermiddagen och det kräver att en mottagare kvitterar leveransen.  
 

Transportrisker

Alla skador som kan uppstå under transporten hem till dig ansvarar BAUHAUS för. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till transportbolaget genom att notera skadan på fraktsedeln innan leveransen kvitteras. Anmäl därefter skadan direkt till vår kundtjänst på tel 020-1-20 20 30 så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig med reklamationen. Inom 5 arbetsdagar har du möjlighet att anmäla dold transportskada dvs transportskador som inte varit möjligt att konstatera vid mottagandet av produkten. Detta gör du genom att ringa vår kundtjänst eller skicka e-mail till kundtjanst@bauhaus.se. Transportskador anmälda efter 5 arbetsdagar från mottagandet godkänns ej. Du måste därför inspektera varans skick samt avemballera varan direkt efter mottagandet. Vid eventuella transportskador skall emballaget sparas för eventuell retur eller utbyte av vara. 

Om skada har uppstått så får du inte använda produkten utan du ska omgående kontakta vår kundtjänst. Det är också viktigt att du sparar emballaget så att skadan ska kunna besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så skickas en reparatör hem till dig för att åtgärda felet.

BAUHAUS frånskriver sig alla krav på ersättning från kund till följd av transportskador eller skadade produkter.

Vid eventuella returer som ej beror på felaktigheter till följd av BAUHAUS agerande står kunden för transportkostnader samt transportrisker.

 

Utanför Sverige

BAUHAUS.se levererar och administrerar enbart order inom Sverige.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 3-4 arbetsdagar, avvikelse kan ske vid leverans till glesbygd med upp till 7 arbetsdagar från ordertilfälle.


Säkerhet & Friskrivning

PUL

När du handlar hos BAUHAUS anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig. E-postadressen behöver vi bl a för att bekräfta order/leveranser men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår webbutik.

Dina personuppgifter lagras i vårt affärsdatasystem enligt Personuppgiftslagens (PUL) för att fullgöra leverans och betalningförfarande efter detta raderas uppgifterna. BAUHAUS anställda med kundkontakt har tillgång till de lagrade uppgifterna och BAUHAUS säkerhetsavdelning. I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat, kontakta i detta ärende vår kundtjänst. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än till polis vid en pågående utredning.

Vid beställning träffas avtal mellan dig och BAUHAUS och du får en orderbekräftelsen som genereras automatiskt av BAUHAUS databas utan manuell översyn.
Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls BAUHAUS rätten att korrigera detta i efterhand. Vid dessa tillfälle kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då möjlighet att antingen acceptera ändringen eller annullera beställningen.

 

Internetpolicy BAUHAUS/Kund - Spam

BAUHAUS.se medverkar inte till att skicka så kallad SPAM eller säljer dina kunduppgifter. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
* att webbplatsen innehåller cookies
* vad dessa cookies används till
* hur cookies kan undvikas

Vi använder oss av cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv.Force Majeure

BAUHAUS.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

 

Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

 

Copyright

Alla bilder och ritningar skall ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Inga bilder eller texter får användas utan tillstånd av BAUHAUS detta tillstånd skall vara skriftlig för att vara giltigt.

Allt innehåll på BAUHAUS.se, inklusive utan begränsning design, text, illustrationer, fotografier, logotyper, bilder och film är immateriella rättigheter av BAUHAUS eller dess leverantörer och alla varumärken och / eller företagsnamn nämnts, visas eller på annat anges på webplatsen tillhör dessas respektive ägare. Den hemsida och webshop och deras innehåll får endast användas för personligt, icke-kommersiella ändamål.
Ingenting på BAUHAUS.se ska tolkas som beviljande, underförstått, genom hinder eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något material som finns på webbplatsen, acceptera den omfattning som tillåts av tvingande lag, utan vårt skriftliga godkännande eller skriftlig godkännande av sådan tredje part som äger rättigheterna till det material som visas på webbplatsen.

Den Webshop och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick " utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive i fråga om lämplighet för ett visst syfte och som till webbutiken verksamhet eller innehåll.  BAUHAUS frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. BAUHAUS avsäger sig allt ansvar för alla skador som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda företagets webplats.

 

Ångerrätt & Garanti


Ångerrätt

Konsument

 För privatpersoner tillämpar BAUHAUS.se Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning, vi har dock precis som i våra varuhus öppet köp i 60 dagar.

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten och returrisken. 

Returer

Vid åberopande av ångerrätt / öppetköp gäller följande

 •  
  • Returen skall alltid meddelas till BAUHAUS.se genom att fylla i en returbegäran. Du hittar denna under ditt konto.
  • Produkten skall vara i oförändrat skick dvs oanvänd och utan skador.
  • Produkten skall returneras i sin ursprungliga förpackning eller emballage.
  • Produkten skall vara komplett vilket innebär att brutna förpackningar eller delar av produkten inte accepteras i som retur.
  • Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.
  • Kunden står alltid för skador som kan uppstå under transporten.


Retur inom 60 dagar är möjligt om produkten inte är specialbeställning, mot en returavgift. Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Ångerrätt och öppet köp 14 dagar gäller endast privatpersoner.

Returer i butik – kunden har vid köpet på BAUHAUS.se erhållit ett kvitto och baserat på detta kvitto så kan en retur genomföras i våra varuhus. 

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos BAUHAUS.se så tillämpas Köplagen. Returavdrag på 15% av varans värde tillkommer utöver kostnad för returfrakt. Vid större köp med andra villkor och betalningssätt  kontakta BAUHAUS Företagsservice.
 

Garantier

Reklamationer

BAUHAUS tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt. En reklamation gör du lättast vid att gå in på Mitt konto och välja Retur & Reklamation i menyen till vänster. Fyll i detta formulär och skicka. Har du frågor angående reklamation kan du  ringa 020 1 20 20 30 eller maila kundtjanst@bauhaus.se. Vid en godkänd reklamation kommer BAUHAUS skicka en fraktsedel för returnering av produkten.
Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kundens kvitto gäller som garantibevis.

Vid eventuellt produktfel skall reklamationen göras före montering av produkten.

Vid fel som täcks av garantin skickas produkten på reparation/service, alternativt byter vi ut varan eller i vissa fall skickar vi ut en reparatör för besiktning och reparation. I sådana fall står BAUHAUS.se för kostnader som kan uppkomma i samband med retur och leverans av ersättningsprodukt.

BAUHAUS kommer att följa Allmänna reklamationsnämnden rekommendationer i en eventuella tvist.
Samtliga reklamationer kan också göras i våra varuhus. Adresser till dessa finner du på vår hemsida, medtag ditt kvitto. 

 

Lågprisgaranti

Som en av Sveriges och Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem och trädgård erbjuder vi alltid mycket låga priser - med garanti. Skulle du, mot förmodan, inom 30 dagar efter köpet hitta samma vara (samma varumärke och modell) till ett lägre pris någon annanstans, så får du köpa varan 12% BILLIGARE än hos konkurrenten. Det kallar vi ett tryggt köp!

Antingen sänker vi priset med motsvarande belopp eller så återbetalar vi mellanskillnaden om du redan köpt varan hos oss. Prisjämförelsen gäller inom 30 dagar från inköpsdatum mot uppvisande av kvitto eller kontrollerbara uppgifter om att varan finns att köpa till ett lägre pris, t.ex en annons. Jämförelsen gäller mot nationella butiker inkluderat deras webshoppar. Garantin gäller även för prissänkta produkter i annonser, flygblad etc. dvs lägre priser än ordinarie priser. Vid lokala prissänkningar inom bolaget gäller alltid BAUHAUS lägsta pris. 

Var uppmärksam på att prisgarantin inte gäller varor som konkurrenter säljer som begränsat antal eller från renodlade webshoppar. Prisgarantin gäller ej beställningsvaror och omfattar heller inte offerter.  

 

Tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Laddar…