Produktlista

LÅSSPRAY ASSA ABLOY LOCKCLEANER DE-ICER

14900 149.00 SEK

ASSA ABLOY Lockcleaner De-Icer

Effektivt rengöringsmedel och en bra islösare vintertid. Sprayen fungerar också som ett skydd mot isbildning i låset. Går utmärkt att använda på frusna billås. Klar att använda efter en lätt omskakning.

Vid rengö...

Se fullständig produktbeskrivning
Product bage Product bage Product bage Product bage

Servicepoint 0-18 kg

Finns 3 i lager

Centrallagervara leverans inom 2-5 vardagar.

Lagerstatus i varuhus:

Lagerinformation

Lagersaldot visar hur många artiklar som fanns i lager vid senast angiven uppdatering.

Antalet uppdateras ca 1 gång i timmen.

Är lagersaldot lågt rekommenderar vi att Ni kontaktar vår kundtjänst (020 120 20 30) för att säkerställa lagersaldot innan Ni beger Er till varuhuset.

Vi reserverar oss för eventuella lagerdifferenser som kan förekomma men vi gör vårt bästa för att alltid visa så korrekt lagersaldo som möjligt.

Öppet idag

(Uppdaterat )

(Beräknas åter i lager )

Information om varuhus
Observera

Produktbeskrivning

ASSA ABLOY Lockcleaner De-Icer

Effektivt rengöringsmedel och en bra islösare vintertid. Sprayen fungerar också som ett skydd mot isbildning i låset. Går utmärkt att använda på frusna billås. Klar att använda efter en lätt omskakning.

Vid rengöring: Stick in plaströret i nyckelhålet och tryck ner sprayknappen en sekund. Sätt i nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Upprepa vid svår förorening.

Vid upptining: Stick in plaströret och tryck ner sprayknappen i två tre sekunder. Vänta en halv minut och stick sedan in nyckeln. Vrid om några gånger och torka därefter av nyckeln. Upprepa om isen inte släppt.

Förpackningen innehåller
1 st. låsspray

Varningsinformation
Orsakar allvarlig ögonirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller 2-propanol och kolväten, C6-C7, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan. Innehåller 15-30% alifatiska kolväten.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Hälsofarliga ämnen/blandningar som
* kan/misstänks orsaka cancer, genetiska skador, skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
* orsakar organskador vid enstaka exponering eller genom lång eller upprepad exponering.
* kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
* kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Explosionsfara
* Explosiva ämnen, blandningar och föremål.
* Självreaktiva ämnen och blandningar som har explosiva egenskaper.
* Organiska peroxider som har explosiva egenskaper.

Brandfara
* Extremt brandfarliga gaser.
* Extremt brandfarliga och brandfarliga aerosoler.
* Extremt brandfarliga, mycket brandfarliga och brandfarliga vätskor.
* Brandfarliga fasta ämnen/blandningar.
* Självreaktiva ämnen och blandningar som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
* Organiska peroxider som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
* Pyrofora vätskor och fasta ämnen/blandningar (dessa självantänder vid kontakt med luft).
* Självupphettande ämnen och blandningar (dessa kan självantända vid lagring i stora mängder).
* Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser eller självantänder vid kontakt med vatten.

Gaser under tryck
* Alla gaser som är trycksatta (komprimerade), kondenserade, kondenserade och kylda eller lösta.

Miljöfarliga ämnen/blandningar som är
* mycket giftiga för vattenlevande organismer vid kortvarig exponering.
* mycket giftiga eller giftiga för vattenlevande organismer vid långtidsexponering.

ASSA ABLOY
Namn LÅSSPRAY ASSA ABLOY LOCKCLEANER DE-ICER
Artikelnummer 0764021S
Vikt 0.1000
EAN-nr 7391166013991
Varumärke ASSA ABLOY
Typ ÖVRIGA TILLBEHÖR
Varumärke ASSA ABLOY

Recensioner

Här kan du ställa en fråga eller lämna en recension på BAUHAUS produkter.

Läs mer om recensioner här

stockrequest
Vi har inte tillräckligt på lager för tillfället.

Vi kan skicka information när vi har önskat lagersaldo.

Ok, meddela mig.
Lagerförfrågan

Kontakta mig enligt nedanstående kontaktinformation när önskad mängd återfinns i lager.

Artikel
LÅSSPRAY ASSA ABLOY LOCKCLEANER DE-ICER
* Obligatoriska fält Avbryt

Laddar…