Måla dörrar

Måla dörrar och snickerier kräver planering, bra produkter, och självklart lite stöd från FixarTV för att nå ett riktigt fint resultat. Så här gör du!

Det här behöver du för att måla dörrar:

 • Tvättprodukt
 • Snickerispackel
 • Japanspacklar
 • Målarfog/latexfog
 • Fogpistol
 • Slippapper
 • Maskeringstejp
 • Häftgrund
 • Snickerifärg
 • Liten elementpensel
 • Elementroller
 • Moddlare (bred pensel)

Så här gör du för att måla dörrar:

 1. Om dörren är ren behöver du inte tvätta den med tvättprodukten, annars gör du det först. 
 2. Använd snickerispackel och japanspacklar för att spackla igen ojämnheter, spikhål i dörrfoder och liknande. 
 3. Låt spacklet torka. Är det stora hål kan du behöva spackla en gång till. 
 4. Slipa av spacklet. 
 5. Foga springor, speciellt mellan karm och dörrfoder där det ofta blir en liten glipa. Pumpa ut en sträng fog med fogpistolen, dra därefter med fingret längs strängen för att jämna till och ta bort överflödig fogmassa. 
 6. Låt fog och spackel torka. 
 7. Slipa dörren längs med träets fibrer. 
 8. Torka av slipdammet från dörren innan du börjar måla.
 9. Rör om i häftgrunden. 
 10. Dela in dörren i sektioner, så du hinner stryka klart innan färgen torkar in. 
 11. Använd elementpensel för att först måla i skarvar mellan dörrspeglar. 
 12. Rolla färg på dörrens mittsektion, dela av den i två sektioner för att hinna med att stryka klart innan färgen torkar. 
 13. Släta (efterdra) med moddlaren i längs med träets fibrer. 
 14. Måla övriga sektioner av dörren på samma sätt, maskera med tejpen vid behov runt till exempel lås. 
 15. Får du färg på baksidan av dörren när du målar sidan av dörren - ta bort färgen direkt så du får en ren och fin yta att börja på när du ska måla den baksidan.
 16. Måla alla sidor av dörren och övriga snickerier, som karm och dörrfoder. Följ geringar i dörrfoder även när du slätar med penseln.
 17. Låt häftgrunden torka.
 18. Rör om i snickerifärgen.
 19. Måla dörr och snickerier genom att följa steg 10-16. 
 20. Låt torka.
 21. Måla en gång till. 
 22. Dra försiktigt bort maskeringstejpen.

Laddar…