Nybliven poolägare?
 
För att optimera sommarens poolvistelse har vi samlat några tips för att hålla poolen i bästa skick:
 
Starta upp en ny pool:
 
 
Steg 2:
 
Steg 3:
 
 
Det är viktigt med rätt PH-värde
För högt ph-värde ger dålig reningseffekt, grumligt vatten, risk för argtillväxt och kalkutfällning. För att höja eller sänka pH-värdet i vattnet, använd pH-sänkare och pH-höjare. Det optimala pH-värdet ligger på 7,2-7,6 och testas enkelt med teststickor.

Grumligt vatten?
Om vattnet i din pool har blivit grumligt - kontrollera pH-värdet i vattnet med hjälp av teststickor. Klorera därefter med snabbklor och få ett välmående vatten igen.
 
Smutsigt vatten?
Om du har smutsigt vatten, använd chockklor och följ sedan upp med klarningsmedel.
 
Grönbrunt vatten?
Då är det alger, felaktig PH-värde eller för dåligt desinfektion. Justera PH-värdet till det rätta och chockklorera tills vattnet klarnar. håll rätt klor och bromvärden.
 
Vilken klor?
 
 
Hur ofta?
 
 
Poolkemi 
Spabadsägare?
Filter
Ditt spabad är utrustat med ett filter som bör bytas ut efter ca 12 månader. Filtret behöver regelbundet rengöring. Vi rekommendrar avspolning av spabadets filter efter varje bad med t.ex trädgårdsslang eller under vattenkran. Ditt filter behöver även en mer grundlig rengöring för att avlägsna kroppsfetter och kroppsoljor. Använd Filterrent 1 gång per månad för grundlig rengöring.

Alkalinitet
Alkalinitet är måttet på vattnets förmåga att ändra pH-värde. Rätt mått ska vara mellan 80 och
120 men avvikelser uppåt kan förekomma utan att åtgärd behövs. För att höja alkaliniteten
använd ”Alkalinitet höj”.
 
Vatten
Bästa ekonomi och vattenkvalitet för ditt spabad är att ha en konstant temperatur.
När du har startat upp ditt spabad för första gången eller efter ett vattenbyte, tillsätt kemikalier
först när spabadet har uppnåt badtemperatur (37 grader)
 
Klor:
När du har justerat pH-halt till korrekt värde, lös upp en halv matsked pulverklor/granulatklor per
1000 liter med ljummet kranvatten i en mugg. Ta av thermolocket och tillsätt lösningen i spabadet. Var noga med att ha alla pumpar igång samt alla justeringsvred öppna i maximalt läge. Låt
spabadet stå med pumparna igång i minst 20 minuter för att lösningen skall verka.
Dessa två steg (pH och klor) bör genomföras kontinuerligt. Efter varje bad rekommenderar vi att
du fyller på med ca en halv matsked klorpulver/granulatklor per 1000 liter vatten enligt intruktionen ovan.
 
Klor
Börja alltid med att justera pH-värdet innan du tillsätter några andra kemikalier. Det är pH-värdet
som avgör hur effektivt övriga kemikalier verkar i vattnet. Mät pH-värdet i ditt spabad som ska
ligga mellan 7,0 och 7,4. Inom detta spann upplevs badvattnet som mest behagligt och övriga
kemikalier blir som mest effektiva. Om pH-värdet ligger under 7,0 bör det höjas med Swebad pH
upp och om pH-värdet ligger över över 7,4 bör det sänkas med Swebad pH ner.
Se förpackningens anvisningar för korrekt mängd pH upp/ner och lös upp med ljummet
kranvatten i en mugg. Ta av thermolocket och tillsätt lösningen i spabadet. Var noga med att ha
alla pumpar igång samt alla justeringsvred öppna i maximalt läge. Låt spabadet stå med
pumparna igång i minst 20 minuter för att lösningen skall verka.
Justering av pH-värdet är mycket viktigt i ett spabad, kontrollera därför vattnets pH-värde
regelbundet, minst en gång per vecka. Detta gör du enkelt med teststickor eller digital mätare
Pumpar
Städredskap för pool
Rengöring  

Pool
 
Spakemi
 
Nybliven spabadsägare?
Underhåll
Kalk och metallutfällningar 
Behov 2 
Behov 3

17183+ nöjda kunder!

23900 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…