Poppelhus

En sida med byggprojekt jag utfört från år 2000 fram tills idag. Men framförallt berättar den om projekten på vår gård Poppelhus.