Säkerhet & Friskrivning

PUL

När du handlar hos BAUHAUS anger du personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig. E-postadressen behöver vi bl a för att bekräfta order/leverans men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår webbutik.

När du klickar på "Beställ" på vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos bauhaus.se godkänner du att BAUHAUS lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning. Dina personuppgifter lagras i vårt affärsdatasystem enligt Personuppgiftslagen (PUL) för att fullgöra leverans och betalningsförfarande. BAUHAUS anställda med kundkontakt och BAUHAUS säkerhetsavdelning har tillgång till de lagrade uppgifterna . I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat, kontakta i detta ärende vår kundtjänst Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.

Endast relevant och aktuell information för kundförhållandet sparas. Har du några frågor om hur dina uppgifter hanteras så kontakta BAUHAUS säkerhetsavdelning via vår kundtjänst.

Du kan begära ut de uppgifter som BAUHAUS & Co KB har sparat på dig enligt PUL-lagen genom att ifylla detta formulär. (Öppnas i nytt fönster - kräver Adobe Acrobat Reader)

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än till polisen, Skatteverket eller annan myndighet, vid en pågående utredning.

Vid beställning träffas avtal mellan dig och BAUHAUS. Du får då en orderbekräftelse som genereras automatiskt av BAUHAUS databas utan manuell översyn.
Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls BAUHAUS rätten att korrigera detta i efterhand. I sådant fall kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då möjlighet att antingen acceptera ändringen eller annullera beställningen.

Internet policy BAUHAUS/Kund - Spam

BAUHAUS.se medverkar inte till att skicka så kallad SPAM eller säljer dina kunduppgifter. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
* att webbplatsen innehåller cookies
* vad dessa cookies används till
* hur cookies kan undvikas

Vi använder oss av cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv.

 

Facebook

Har du ett konto på Facebook erbjuder vi inloggning på BAUHAUS.se via ditt Facebook-konto. BAUHAUS arbetar inte aktivt med användande utav data till någon form av marknadsföring eller delning till tredje part. 

 

GOOGLE 

Har du ett konto på GOOGLE erbjuder vi inloggning på BAUHAUS.se via ditt GOOGLE-konto. BAUHAUS arbetar inte aktivt med användande utav data till någon form av marknadsföring eller delning till tredje part. 

 

Force Majeure

BAUHAUS.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

 

 

Tvist

Tvister skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

 

Copyright

Alla bilder och ritningar skall ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Inga bilder eller texter får användas utan tillstånd av BAUHAUS detta tillstånd skall vara skriftlig för att vara giltigt.

Allt innehåll på BAUHAUS.se, inklusive utan begränsning design, text, illustrationer, fotografier, logotyper, bilder och film är immateriella rättigheter av BAUHAUS eller dess leverantörer och alla varumärken och / eller företagsnamn nämnts, visas eller på annat anges på webplatsen tillhör dessas respektive ägare. Den hemsida och webshop och deras innehåll får endast användas för personligt, icke-kommersiella ändamål.
Ingenting på BAUHAUS.se ska tolkas som beviljande, underförstått, genom hinder eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något material som finns på webbplatsen, acceptera den omfattning som tillåts av tvingande lag, utan vårt skriftliga godkännande eller skriftlig godkännande av sådan tredje part som äger rättigheterna till det material som visas på webbplatsen.

Den Webshop och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick " utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive i fråga om lämplighet för ett visst syfte och som till webbutiken verksamhet eller innehåll.  BAUHAUS frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. BAUHAUS avsäger sig allt ansvar för alla skador som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda företagets webplats.

Laddar…