Bygga altan

Regla altan

Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta regel (även kallat bärlinorna) till den.

Det här behöver du för att regla:

 • Virke till reglar
 • Sticksåg
 • Skruvdragare/Borrmaskin
 • Mutterdragare
 • Kap- och gersåg
 • Laserpass
 • Multiverktyg
 • Lokaliseringsverktyg (Regeldetektor)
 • Lasermätare
 • Balkskor
 • Fransk träskruv
 • Ankarskruv
 • Spik

Så här sätter du reglarna till din altan:

 1. Använd laserpasset för att både ställa in var bärlinan ska fästas mot husväggen, och för att justera höjden på plintarnas stolpjärn. 
 2. Använd multiverktyget för att kapa lockbrädan (lockläkten) så bärlinan som ska fästas mot husväggen kommer intill panelen. 
 3. Använd lokaliseringsverktyget för att hitta var de första två reglarna i husväggen är placerade, mät därefter ut placeringen av övriga reglar som sitter på 60 centimeters avstånd mitt på (CC 60) från varandra. 
 4. Mät ut reglarnas avstånd på bärlinan som ska fästas mot husväggens reglar. 
 5. Förborra hål i bärlinan där du sedan ska skruva i fransk träskruv för att fästa bärlinan mot husväggen. 
 6. Använd mutterdragaren för att skruva i fransk träskruv i bärlinan och reglarna på husväggen, och därmed fästa bärlinan mot husväggen. 
 7. Använd lasermätare eller tumstock för att mäta ut rätt längd på resterande reglar som ska fästas mot plintarna. 
 8. Använd kap- och gersåg för att såga reglarna till rätt längd. 
 9. Fäst reglarna mot bärlinan som är skruvad i husväggen med spik (i hörn) eller med balkskor och ankarskruv. 
 10. Kontrollera att vinkeln mellan yttre regeln och bärlinan som är skruvad i husväggen är rät (90 grader), till exempel genom att från hörnet mäta ut 80 centimeter på regeln och 60 centimeter på bärlinan, då det ska bli en meter snett mellan de två uppmätta avstånden om vinkeln är rät. 
 11. Fäst övriga reglar mot bärlinan som är skruvad i husväggen och/eller mot varandra med spik eller med balkskor och ankarskruv. 
 12. Justera stolpjärnen så hela regelverket lutar lite nedåt ut från husväggen, cirka en centimeter på ett par meter, för att vatten ska rinna bort från fasaden. 

Nu är du redo för att lägga trallen på din altan.

 1. BALKSKO 45X108
  BALKSKO 45X108
  1200
  Köp

Laddar…