Information angående Coronaviruset Covid-19

CINDI® Family har en användarvänlig display på toppen av toaletten med enkel menyåtkomst där du kan justera allt ifrån språk till förbränningstid. Displayen kommunicerar med fulltext och meddelar er när det är dags att tömma askpottan, när du behöver utföra ett rengöringsmoment och rekommenderad tid för service.
CINDI® Family har en kapacitet på upp till 6 personer i hushållet och används när behovet finns, även om någon precis har besökt den. Toaletten registrerar antalet besök och anpassar förbränningstiden för att tillse att restprodukten alltid är aska. Det är därför viktigt att starta förbränningen efter varje besök. Se alltid till att påsen åkt ner ordentligt efter varje besök innan en förbränning startas.
CINDI® Family är utrustad med komfortavstängning vilket innebär att förbränningsprogrammet pausas under besöket, för att sedan återupptas direkt efter det att besöket är avslutat och locket stängts. Toaletten har även en batteridriven backup som gör att fläkten fortsätter att fungera även om exempelvis ett strömavbrott skulle ske.

Rekommenderade tillbehör

Användning
På Cindi family har användaren tillgång till display samt en knappanel innehållande 5 olika knappar, vilka används för att välja program eller att göra justeringar i menyerna. Man kan välja mellan 2 olika program, på vilka man kan justera förbränningstiden manuellt via menyn.


Styrenhet
Cindi family styrs med hjälp av två sammankopplade enheter, styrkortet och displaykortet. Alla elektriska komponenter kopplas till styrkortet med ett antal olika typer av kopplingsplintar. Styrkortet styrs i sin tur av displaykortet som samlar in data från styrkortet och genomför själva ”tänkandet”. Cindi family har en lättillgänglig display från vilken man kan läsa meddelande, se status på förbränning göra egna inställningar etc.


Tömning och rengöring
Som standard så kommer toaletten att påminna dig om att tömma din asklåda efter 50 spolningar. För att göra det enkelt så ställs frågan ”asklåda tömd?”, svara JA eller NEJ. Har du inte tömt ut askan och svarar NEJ så kan du fortfarande använda toaletten, men meddelandet kommer att visas igen vid nästa användning, fram till dess att askan är tömd och användaren svarat JA. OBS! Att inte tömma sin aska i tid kan riskera att allvarligt försämra effektiviteten i förbränningen och i värsta fall orsaka skada på toaletten, t.ex. elementet

26763+ nöjda kunder!

35546 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…