SKRUVLÅSNING LOCTITE 5G

69,95 kr

Loctite Skruvlåsning

En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av muttrar och skruvar från att
vibrera loss. Används bl a till förgasare, bromscylindrar, styrning och oljepluggar.
Hanterbar efter 15–30 minuter och går att ...

Se fullständig produktbeskrivning

Hemleverans

Ange postnummer för att se lager och leveransinformation.

Lagerstatus i varuhus:

Produktbeskrivning

Loctite Skruvlåsning

En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av muttrar och skruvar från att
vibrera loss. Används bl a till förgasare, bromscylindrar, styrning och oljepluggar.
Hanterbar efter 15–30 minuter och går att lossa med vanliga verktyg.

Teknisk information
Storlek: 5g

Varningsinformation
Signalord: Varning
Faroangivelse: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse: Förebyggande
P280 Använd skyddshandskar.
Skyddsangivelse: Åtgärder
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Skyddsangivelse: Avfall
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Andra faror
Personer som reagerar allergiskt på akrylat bör undvika hantering med produkten.
Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

 

 

Mer information
Produktnamn SKRUVLÅSNING LOCTITE 5G
Artikelnummer 5354797A
Vikt 0.050000
EAN-nr 5010266352442
Typ GÄNGLIM
Varumärke LOCTITE

Recensioner

Här kan du ställa en fråga eller lämna en recension på BAUHAUS produkter.

Läs mer om recensioner här

19378+ nöjda kunder!

27671 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…