Allmänna tävlingsvillkor Shazam BAUHAUS

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen.

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare måste vara över 18 år och att tävlingen äger rum under perioden 23e maj till 1a juni, 2014.

3. Ansvarig för tävlingen är:

BAUHAUS & Co KB
Org.nr: 969630-6944
Enköpingsvägen 41
177 38 Järfälla

4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till BAUHAUS & Co KB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att BAUHAUS får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom BAUHAUS normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnarna utses, om inget annat anges, av en jury bestående av utsedda representanter från BAUHAUS & Co KB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Anställda vid BAUHAUS & Co KB eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.

10. BAUHAUS & Co KB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till BAUHAUS & Co KB. BAUHAUS & Co KB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

Laddar…