Bygga yttervägg

Tilläggsisolering i yttervägg

I äldre hus är isoleringen inte lika tjock som i nybyggda hus, där det kan vara upp till 30-40 cm tjocka väggar. Om du har tagit ner den gamla panelen på huset, passa på att tilläggsisolera, det höjer K-värdet, alltså värmebevarandet förlängs.

Det här behöver du för att tilläggsisolera en yttervägg

 • Hammare
 • Galvad spik
 • Kap Ger-såg
 • Hörselkåpor
 • Träreglar
 • Vindpapp
 • Häftpistol
 • Kniv

Så här gör du för att tilläggsisolera en yttervägg

 1. Börja med att lägga en regel längst ner, regla längs med väggen på samma ställen som de gamla reglarna sitter och avsluta med en regel längst upp. 
 2. Längden på spiken skall vara så att 1/3 skall vara i det du ska sätta upp och 2/3 in i det som du fäster i. Längre inne i väggen med andra ord. 
 3. Sätt i isoleringen mellan de nya reglarna. Tryck inte ihop den, isoleringen skall vara luftig för bästa värmeisolerande effekt. 
 4. Vindpappen skall nu sättas utanpå isoleringen.
 5. Dra ur vindpapp från rullen och fäst ordentligt med en häftpistol i alla reglar. 
 6. Fäst vindpappen horisontellt över ytterväggen. 
 7. Skär av vindpappen med en kniv vid regelkanten. 
 8. Om du fortsätter med en till våd, lägg den så att den överlappar den undre med 5 cm.

Laddar…