Just nu: Fri frakt på stora delar av vårt lagerförda sortiment. Se villkor här!

Tätskikt våtrum


Vad är ett våtutrymme?
Som våtrum betraktas utrymmet där golv- och väggytor helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för utläckande vatten. I tvättstugor, wc och utrymmen med varmvattenberedare där inte väggarna utsätts för vattenspolning behövs endast tätskikt på golv med uppvik minst 5 cm på vägg.

Undantag
När golv- och väggytor står i direkt markkontakt och där inträngning av vatten och fukt kan förekomma begränsas applicering av tätskiktet till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning till exempel duschplats. På övriga ytor appliceras normalt inget tätskikt.

Våtrum indelas i våtzonerVåtzon 1
Väggar vid dusch/badkar och väggytor minst 1 meter utanför dessa, samt hela golvytan. När duschplats/badkar på någon sida omges av skärmvägg som ska plattsättas ingår även den våtzon 1. Om delar av en ytterväg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Våtzon 2
Övriga väggytor.


Beroende på ifall våtutrymmet har en skivkonstruktion, massivkonstruktion eller har direkt markkontakt så gäller olika bestämmelser och olika produkter ska användas.
Bestämmelser uppdateras kontinuerligt, se bkr för gällande bestämmelser.

Se respektive varumärkes våtrumsguide.

Massivkonstruktioner mot mark


Vanligen äldre hus
När golv- och väggytor utan utvändig isolering har direktkontakt med mark och inträngning av vatten eller fukt kan förekomma medger reglerna ett undantag. Detta är vanligt vid renovering i källarplan av äldre hus. Applicering av tätskikt kan begränsas till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning så som duschplats. Övriga ytor med direkt markkontakt kan då undantas från kravet på tätskikt. Dessa undantag beskrivs i bygghandlingarna eller i ett egenkontroll dokument. Det förutsätter att golv- och väggmaterialet består av mineraliska material som tål fuktpåverkan.
Vanligen nyproduktion
När golv- och väggytor har underliggande eller utvändig isolering (kapillärbrytande skikt och/eller värmeisolering) ska tätskikt utföras på alla ytor i våtrumet. Det finns då ingen risk för kapillärsugning eller tillskjutande markfukt.
Försegling mot tröskel
Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Tätskiktets horisontella nivå vid dörröppningen ska vara minst 20 mm över tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnens överkant. Detta medger tröskel i nivå för färdigt golv vid tillgänglighetsanpassning. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen.

Tätskiktets avslutning mot tak

För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskiktsbehandling normalt avslutas max 50 mm under tak/väggvinkeln. Tätskikt på betong, putsade ytor och liknande. Ofta anges relativ fuktighet, RF%, som indikation för när ett membran kan anbringas. Lämpliga värden kan vara svåra att ange, varför vi utan risk för negativa följdverkningar genom överskridande av ett angiven relativ fuktighetsvärde, kan föreslå följande:

När underlaget vid primerbehandling är så torrt att primern kan absorberas och torka inom 1 – 2 timmar, är villkoren uppfyllda under förutsättning att restfukt i underlaget kan torka ut i annan riktning. Detta gäller dock inte betonggolv direkt på mark utan isolering/kapillärbrytande skikt.

Golv

Fallspackling
På golv ska fallet vara uppbyggt i underlaget. I duschdel, under badkar ska golvlutning utföras i
intervall 1.50–1:150 (20–6,7 mm/m) i övriga delar
golvlutning 1.100–1:200 (10–5 mm/m).
Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet!

Golvvärme
När värmegolv ska läggas används flytspackel. Minst 5 mm flytspackel måste finnas ovan elvärmekabel och vid användning av vattenburen golvvärme minst 15 mm. För exakta värden på täckskikten, se värmegolvleverantörens anvisningar.

Träbjälklag
Golv på träbjälklag ska enligt branschreglerna ha en böjstyvhet som minst motsvarar vad som
uppnås med en 22 mm golvspånskiva monterad på reglar med max 300 mm centrumavstånd. Ett spackelskikt på minst 12 mm vid golvbrunnen krävs. Spackelskiktet blir tjockare ute vid vägg p.g.a. falluppbyggnaden.
 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 20 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Stäng
Lägg till i favoriter

Lägg till i favoriter

Genom att lägga till produkter i Favoriter så kan du enkelt få en överblick över valda produkter!

Logga in eller skapa konto