Just nu: Beställ för 3 000 kronor och få fri frakt! Läs villkor här.

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. Hos oss ska du känna dig trygg. Därför är vi på BAUHAUS noga med att följa tillämplig dataskyddslagstiftning, t ex den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 

Nedan vill vi informera dig om för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

BAUHAUS & Co. KB, org.nr. 969630-6944, med besöksadress Enköpingsvägen 41, 177 38 Järfälla, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Telefon: 010-180 18 00
E-post: dataskyddet@bauhaus.se

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver. Vi har dessutom specificerat detta ytterligare i nästa avsnitt: ”Syfte med och rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter“.

Syfte med och rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 
Nedan har vi sammanfattat ett antal grundläggande syften till varför vi hanterar dina personuppgifter. För respektive syfte ger vi även konkreta exempel på vad vi använder dina personuppgifter till och vilka uppgifter som samlas in.

VARFÖR?

För att kunna hantera ditt köp av varor på BAUHAUS.se

VAD?

·         Leverera det du beställt hem till dig alternativt till ett av våra varuhus (det vi kallar ”Reservera online, hämta i varuhus”). Detta gäller även avisering av din beställning.

·         Säkerställa att du är den som du utger dig för att vara samt kontrollera din ålder.

·         Hantera din betalning (inklusive bedömning av vilken betallösning vi kan erbjuda, till vilken vi hämtar information från kreditupplysningar) och erbjuda dig olika betallösningar, t ex faktura eller delbetalning via Resurs Bank, faktura- och kontobetalning via Klarna alternativt att betala med ditt BAUHAUS-kontokort.

·         Hämta din folkbokföringsadress med hjälp av extern part; Resurs Bank eller Klarna.

·         Hantera reklamationsärenden om det skulle vara något problem med den vara eller tjänst du har köpt.

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         Telefonnummer

·         Adress

·         E-postadress

·         Personnummer

·         IP-adress

·         Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)

·         Kreditupplysningar

·         Orderinformation, t ex ditt ordernummer, vad du handlade eller om du vill att varan ska levereras till en annan adress än din folkbokföringsadress

Laglig grund: 
Köpeavtalet med dig

Lagringsperiod: 
Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. Kortnummer sparas dock aldrig.

 

VARFÖR?

För att erbjuda dig ett konto på BAUHAUS.se och kunna administrera detta

VAD?

·         Ge dig behörighet att logga in och därmed få en personlig sida i vår webshop

·         Möjliggöra för dig att följa din orderhistorik

·         Möjliggöra för dig att kunna spara dina uppgifter för framtida köp

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         E-postadress

·         Lösenord

·         Ordernummer och -historik

·         Inställningar för ditt konto

Laglig grund: 
Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 
Till dess att du väljer att avsluta kontot eller om du inte använt det på 12 månader. 

 

VARFÖR?

För att kunna administrera ditt medlemskap, skicka ut upparbetade förmåner samt erbjudanden till dig som är medlem i BAUHAUS Premium.

VAD?

·         Erbjuda dig förmåner såsom generella och personligt anpassade erbjudanden, eventinbjudningar, gåvor eller annan direktmarknadsföring.

·         Utbetala och administrera din bonus om du har ett BAUHAUS Kontokort. Bonusutbetalning görs 4 gånger/år.

·         Genomföra analyser av de uppgifter som vi samlat in om dig, t ex vilka kampanjer du tidigare varit utvald till samt vilka kampanjer som du har handlat ifrån (så att vi vet vad du gillar!)

·         Baserat på analysen kan vi placera dig i ett särskilt kundsegment för att på så sätt kunna rikta erbjudanden till dig och andra i ”ditt” kundsegment

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         Kundnummer

·         Personnummer

·         Kön

·         Mobilnummer

·         Köphistorik, dvs vad och var du har handlat

·         E-postadress

·         Adress

·         Köpsaldo

Laglig grund: 
Fullgörande av avtalet om medlemskap i BAUHAUS Premium

Lagringsperiod: 
Tills dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

 

VARFÖR?

För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig

VAD?

·         Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms eller postalt, inklusive erbjudanden från samarbetspartners som t ex anordnar ett event som vi kan erbjuda dig rabatt till 

·         Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: 
- dig och alla våra andra kunder 
- ett visst kundsegment (t ex alla kvinnor mellan 20 och 30 år i Sverige)

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         Användarnamn

·         Ålder

·         Bostadsort

·         E-postadress

·         Telefonnummer

·         Köphistorik

Laglig grund: 
Personer med BAUHAUS Premium – fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram

Personer som har ett konto på BAUHAUS.se  – berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande
Företagsservicekunder – berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 
Till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från oss, alternativt om du som Premiumkund varit inaktiv i 36 månader. Du kan avregistrera dig från e-post och sms direkt i meddelandet vi skickat till dig. För att avregistrera dig från adresserad postal kommunikation kan du kontakta dataskyddet@bauhaus.se

 

VARFÖR?

För att kunna anordna eller bjuda in dig till tävlingar eller event

VAD?

·         Kommunicera med dig som vill delta på ett av våra event eller tävlingar, vilket kan ske både före och efter. Det kan t ex röra sig om en anmälningsbekräftelse före och en utvärdering efteråt

·         Identifiera dig eller din ålder

·         Utse vinnare och förmedla vinster (t ex presentkort eller varor)

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         Ålder

·         E-postadress

·         Adress

·         Personnummer (ifall vinsten ska beskattas)

·         Uppgifter du lämnar i ditt bidrag till en tävling eller i eventanmälan

·         Uppgifter du lämnar i en utvärdering

Laglig grund: 
Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 
Till dess att eventet eller tävlingen är avslutad och skatt på eventuell vinst är rapporterad till Skatteverket alternativt en kort utvärderingsperiod efteråt, om maximalt 3 månader

 

VARFÖR?

För att kunna hantera dina ärenden i vår kundtjänst ”Fråga BAUHAUS”

VAD?

·         Kommunicera med dig och besvara dina frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala medier

·         Säkerställa din identitet

·         Utreda klagomål- och supportärenden, inklusive teknisk support

·        Vid hantering av samtal via vår kundtjänst så upplyses kunden om att samtalet spelas in och man kan då välja när man pratar med vår medarbetare att begära att inspelning inte skall ske, denna raderas då. Vid en lagrad ljudupptagning lagras denna i 7 dagar innan denna raderas. ljudupptagning sker i utbildningssyfte och ur säkerhetsperspektiv.

·        Inhämta återkoppling/feedback på kvaliten/kunds upplevelse av vår service

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         Telefonnummer

·         E-postadress

·         IP-adress

·         Kundnummer

·         Personnummer

·         Vår korrespondens med dig vilket kan innehålla t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på varan

Laglig grund: 
Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 12 månader efter avslutat ärende

 

VARFÖR?

För att kunna hantera ditt användande av våra olika tjänster så som installation av varor köpta på BAUHAUS (Montageservice), uthyrning av släp eller uthyrning av verktyg

VAD?

·         Mottagande av bokning, om- och avbokning

·         Utskick av bokningsbekräftelse samt övrig kommunikation kring en bokning av en tjänst

·         Beställning av kreditupplysning från kreditupplysningsföretag för att säkerställa din betalningsförmåga innan du beställer en renovering av ett badrum eller installation av en vara hos oss

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn

·         E-postadress

·         Adress

·         Telefonnummer

·         Personnummer

·         Kreditupplysning

·         Körkort (släputhyrning)

Laglig grund: 
Fullgörande av tjänsteavtalet – vi behöver dina uppgifter för att kunna erbjuda dig tjänsten.

Lagringsperiod: 
För renovering av badrum och installation av vara  – 10 år från det att fakturan har betalats
För uthyrning av släp – 6 månader efter återlämning och fullgjord betalning
För uthyrning av verktyg – upp till 24 månader efter återlämning och fullgjord betalning

 

Nedan har vi gjort ett antal ytterligare förtydliganden: 
Rättsliga förpliktelser 
Vid sidan av ovanstående angivna rättsliga grunder för behandling av personuppgifter behandlar BAUHAUS också personuppgifter för att uppfylla ett antal rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Dessa rättsliga förpliktelser kräver att vi behandlar personuppgifter. Lagstiftningen styr lagringstiden för dessa uppgifter. De krav i lagstiftningen som berör oss är bland annat följande (observera att detta inte är en uttömmande lista):

 • Bokföringslagen, som kräver att vi behåller uppgifterna, innevarande år och i sju år efter det att en transaktion har genomförts för att möjliggöra en kontroll av företagets bokföring. De personuppgifter som behålls är då de som anges på fakturan, eller i annat underlag som betraktas som bokföringsmaterial t.ex. namn och adress.
 • Lagar inom produktansvar och produktsäkerhet, som ställer krav på ett företag att kommunicera till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara. För att detta ska vara möjligt kan BAUHAUS komma att spara kunders kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress och vilken vara kunderna har köpt.
 • Skattelagstiftning, som bland annat ställer krav på BAUHAUS att förmedla information i samband med ROT-ansökan till Skatteverket. Vid dessa tillfällen måste BAUHAUS spara kundens personnummer, fastighetsbeteckning, vid arbete utfört i bostadsrätt, dess organisationsnummer och kundens lägenhetsnummer samt uppgifter om vilken tjänst som har utförts och arbetskostnaderna för den tjänsten.
 • Konsumentköplagen, en lag som ger dig som konsument rätt att reklamera en vara som du har köpt hos BAUHAUS inom tre år från det att varan köptes. De uppgifter som BAUHAUS sparar i enlighet med denna lag är uppgifter om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet samt vår korrespondens med dig rörande ärendet. 

Förhindra, förebygga och utreda om brott har begåtts 
Vidare samlar BAUHAUS även in information i syfte att förebygga brott. Detta görs främst via kamerabevakning i enlighet med kamerabevakningslagen, men även via bevakning av köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) samt i vissa fall även personnummer. Denna behandling görs med BAUHAUS berättigade intresse som rättslig grund. I undantagsfall kan personuppgifter också behandlas för att utgöra underlag för utredning om ett brott har begåtts. I sådana situationer behandlas personuppgifter för att det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. Bildmaterial från kamerorna i varuhusen raderas efter 30 dagar om vi inte måste spara dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Anställdas tillgång till personuppgifter
Anställda i BAUHAUS varuhus, BAUHAUS webshop och BAUHAUS kundservice ”Fråga BAUHAUS” och på BAUHAUS Servicecenter (huvudkontor) har tillgång till personuppgifter i varierande omfattning. Till grund för BAUHAUS kunddataadministration ligger värnandet av BAUHAUS berättigade intressen. Kunddataadministrationen underlättar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen vad gäller uppgifternas korrekthet och möjlighet att överföra dessa. Vi har tagit nödvändig hänsyn till dina intressen och grundläggande friheter, eftersom vi genom överföringen möjliggör följande kundservicefunktioner i hela Sverige:

 • möjlighet att reklamera varor i alla BAUHAUS-varuhus oavsett var varan har köpts
 • möjlighet att byta varor i alla BAUHAUS-varuhus oavsett var varan har köpts
 • möjlighet att reservera och hämta en vara i ett annat BAUHAUS-varuhus än där den initiala beställningen gjordes
 • möjlighet att använda presentkort i alla BAUHAUS-varuhus
 • möjlighet att nyttja tillgodohavanden i alla BAUHAUS-varuhus
 • möjlighet att få hjälp med övriga servicefrågor i alla BAUHAUS-varuhus oavsett var varan eller tjänsten har köpts


Kreditupplysning på BAUHAUS 
Vi gör en kreditupplysning på dig i följande situationer:

 • Köp i webshop
 • Tecknande av BAUHAUS kontokort
 • Vid montering av vara (Montageservice)
 • Vid tecknande av Företagsservicekonto

Vi förmedlar då ditt personnummer till kortutgivare, kreditupplysningsföretag, kreditförsäkringsbolag och kreditinstitut, beroende på vilken betalningsmetod du valt eller vilken betalningsmetod som är aktuell för den tjänst du valt. 
Vid köp på BAUHAUS.se kan resultatet av den automatiserade kreditprövningen leda till att du inte kan välja vissa betalningssätt, t ex köp mot faktura.
Kreditprövning krävs t ex för att skicka en vara före betalningen har kommit oss tillhanda. Utan kreditprövning finns bara möjligheten att skicka varan mot förskottsbetalning (debit-/kreditkort).

Vid beställning av badrumsrenovering eller montering av vara sker en manuell kreditprövning ifall den automatiserade kreditprövningen leder till ett avslag. Vi kan då komma att behöva inhämta ytterligare underlag som styrker betalningsförmåga, såsom lånelöfte eller lönespecifikation alternativt begära att en viss del av offertvärdet betalas i förskott före vi godkänner att tjänsten genomförs. De ytterligare underlagen som styrker betalningsförmågan sparas tills fakturan för den aktuella tjänsten har betalats.

Betalningsförlopp på BAUHAUS.se (webshop) 
Dina betaluppgifter varken samlas in, bearbetas eller sparas i BAUHAUS IT-system. Genomförandet av betalning sker uteslutande i externa system. Det tekniska och juridiska ansvaret ligger hos den leverantör av betaltjänster som vi anlitar. Vi använder uteslutande leverantörer av betaltjänster som är certifierade enligt PCI DSS* och uppfyller därmed gällande krav på säker hantering och lagring av kortdata. 
*[PCI DSS är förkortningen för "Payment Card Industry Data Security Standard" och baserar sig på säkerhetsprogrammen Visa AIS (Account Information Security) och MasterCard SDP (Site Data Protection).]

Hantering av personnummer
Ditt personnummer är en uppgift som vi anser är extra skyddsvärd. Vi använder den endast när det är klart motiverat med hänsyn till behandlingen i sig. Det kan till exempel röra sig om att vi vill försäkra oss om att du är du eller att vi har din korrekta adress registrerad hos oss. Som ett led i att främja skyddet av ditt personnummer uppmanar vi dig att inte säga ditt personnummer högt i våra varuhus – vår personal tar gärna emot din legitimation istället.

Spårning av försändelse 
När du handlar i vår webshop och godkänner våra köpevillkor kommer din e-postadress att skickas vidare till en distributör för att du ska ha möjlighet att spåra din försändelse. Distributörer använder din e-postadress för att erbjuda dig att följa din beställning och hålla dig informerad om var din beställda vara befinner sig och när den kommer att levereras.

Cookies 
För att underlätta användningen av vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på hårddisken på din dator och som hjälper dig att använda vår webbplats. Vi använder cookies för att optimera vår webbplats, dvs. bättre förstå hur den används och för att möjliggöra en bättre navigation. Dessutom gör cookies det möjligt för oss att se om du redan tidigare har besökt vår webbplats eller om du är en ny besökare. De cookies som vi använder sparar inte dina personuppgifter. Om du inte vill ha några cookies kan du ändra inställningarna för detta i din webbläsare. Vill du läsa mer om cookies kan du göra det i vår cookie-policy.

Företagsservice 
För dig som önskar bli företagskund går det bra att ansöka om att bli det på vår hemsida. Att vara kund i vår Företagsservice ger dig och ditt företag en rad olika fördelar, t ex möjlighet att se nettopriser på varorna eller låta alla anställda handla med sitt egna kort anslutet till ditt företagsservicekonto. I samband med att ett företagsservicekonto tecknas gör vi en kreditbedömning. När köp mot faktura har valts genomför vi dessutom en löpande bevakning av ditt företags kreditrating. Detta gäller samtliga bolagsformer, även enskild firma där personnummer motsvarar bolagets organisationsnummer. Vid större krediter sker kreditbedömning hos ett kreditförsäkringsföretag. För att säkerställa att behörig person handlar på ditt företagsservicekonto behöver varje person som ska få ett till ditt företag knutet personligt kort med sitt eget namn på, registrera sitt för- och efternamn samt personnummer hos oss. När ett företagsservicekonto har varit inaktivt i 1,5 år avslutas kontot. Vill du läsa mer om hur vår Företagsservice fungerar kan du göra det här: https://www.bauhaus.se/fs

 

Nyhetsbrev

För medlemmar i BAUHAUS Premium skickas nyhetsbrev som en del av den medlemsservice BAUHAUS erbjuder. Den rättsliga grunden för utskick är fullgörande av avtal.

Inhämtande av personuppgifter från annan än dig

BAUHAUS inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, men det finns tillfällen då vi kan komma att hämta uppgifter om dig från andra källor. Detta sker framförallt av två olika skäl:

 • Då det är nödvändigt att upprätthålla god registervård kommer vi att uppdatera adressinformation från centrala adresskällor
 • I samband med att vi erbjuder dig en kredit inhämtas kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag.

 

Överföring och utlämnande av dina personuppgifter till andra parter

Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till nedan beskrivna kategorier av mottagare. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  Exempel på sådana parter:

 • Andra företag i BAUHAUS-koncernen
 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster, företag inom eliminering av dokument-/databärare
 • IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
 • Leverantörer vid leverans av vara från leverantören direkt till dig som kund och kundspecifika ärenden
 • Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket

I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Alla våra egna system och servrar finns inom EU/EES, dock samarbetar vi med ett antal parter vars system finns utanför EU. Ibland, i samband med exempelvis service, ger vi en sådan part tillgång till våra system. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling, exempelvis genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkra att mottagaren är ansluten till Privacy Shield (gäller överföring av personuppgifter till USA). 

 

Dina rättigheter

BAUHAUS garanterar att dina rättigheter med avseende på hantering av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyften. Om du t ex inte längre önskar få e-post av oss kan du avregistrera dig från våra e-postutskick längst ner i varje e-postmeddelande. Alternativt kan du alltid vända dig till dataskyddet@bauhaus.se för att få hjälp. 

Rättigheter 
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, allt för att du ska ha kontrollen över dina uppgifter. Vi har sammanfattat dina rättigheter nedan. Om du kontaktar oss för att utöva någon av dina rättigheter kan vi komma att behöva begära ytterligare information av dig för att säkerställa att du är du.

 • På din begäran lämnar vi, genom ett så kallat registerutdrag, information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt till rättelse av dina uppgifter så att eventuellt felaktiga personuppgifter kan bli korrigerade, alternativt komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.
 • Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta: exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en ”intresseavvägning” har du rätt att invända mot behandlingen. Det innebär att om du inte håller med oss om att en behandling är i ditt intresse kan du kontakta oss, så granskar vi ärendet och återkommer inom kort.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad “dataportabilitet“. Detta rör bara personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.
 • Du har rätt att, av skäl som beror på din personliga situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Om du gör en invändning bearbetar vi i detta fall inte längre dina personuppgifter, med undantag för om vi kan belägga tvingande, skyddade grunder för bearbetningen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen har till syfte att göra gällande, utöva eller försvara juridiska anspråk. Detta gäller även en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.
 • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är den svenska myndighet som ansvarar för uppföljning av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

 

Hur utövar jag de ovannämnda rättigheterna?
För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via dataskyddet@bauhaus.se eller skicka ett brev märkt ”Dataskydd” till vår adress:
BAUHAUS & Co. KB
Box 587
175 26 Järfälla

Vi behandlar din begäran omedelbart i enlighet med rättsliga föreskrifter och utan kostnad och meddelar dig om vilka åtgärder vi har vidtagit.

Hantering av personuppgifter i samband med att Fredells blir BAUHAUS

BAUHAUS har fr o m 1 februari 2019 tagit över verksamheten i Fredells Byggvaruhus AB (“Fredells“). I samband med detta har BAUHAUS givits begränsad tillgång till personuppgifter rörande Fredells kunder, såsom namn och adress, i syfte att säkerställa att såväl Fredells som BAUHAUS skyldigheter och rättigheter gentemot berörda kunder fullgörs på ett korrekt sätt.

I samband med övertagandet har BAUHAUS dessutom tagit del av personuppgifter, såsom namn och telefonnummer, till kontaktpersoner hos Fredells samarbetspartners, i syfte att kunna upplysa om och hantera övergången för berörda parter.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse (intresseavvägning).

Uppdatering och ändring

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. Du hittar alltid den senaste versionen av BAUHAUS Integritetspolicy här på www.bauhaus.se/gdpr. Om vi genomför avgörande ändringar, t.ex. behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina uppgifter till nya parter, kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.

 

 

Version: 0.2
Version: 2019.02.19

Utskriftsvänlig version av BAUHAUS integritetspolicy (PDF)

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 20 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Stäng
Lägg till i favoriter

Lägg till i favoriter

Genom att lägga till produkter i Favoriter så kan du enkelt få en överblick över valda produkter!

Logga in eller skapa konto