Just nu: Fri frakt på stora delar av vårt lagerförda sortiment. Se villkor här!

Tilläggsisolera rätt
Byggåret på ditt hus säger dig hur du tilläggsisolerar mest effektivt.

Något av det bästa du kan göra för ditt hus är att tilläggsisolera.

Att veta vilket år ditt hus byggdes är ofta det bästa sättet att lista ut behovet av tilläggsisolering.

Ofta ser man en skillnad på dessa perioderna:
- Hus byggda innan 1955
- Hus byggda mellan 1955 och 1970-talet
- Hus byggda från slutet av 1970- till 1990-talet

Det är viktigt att vara på det klara med att man även inom dessa perioder valde olika konstruktionstyper. Men det går framförallt att ser många likheter. Det kan vara nyttigt att låta en sakkunnig se över skicket på ditt hus innan du sätter igång. Tänk på att taket är den byggnadsdel som står för det största värmeförlusterna och här är det enkelt att göra förbättringar.

Hus byggda innan 1955

Hus byggda innan 1955 har ofta ingen eller väldigt lite isolering. Bjälklag och tak är ofta fyllda med spån eller lera.

Den första bilden visar hur en vägg byggd innan 1955 normalt ser ut. Det enklaste och billigaste sättet att tilläggsisolera en sådan konstruktion på är att blåsa in isolering i ytterväggen. På den andra bilden har det blåsts in 100mm Nativo Träfiberisolering lösull.

Fördelen med att använda träfiberisolering i form av lösull är att du bara behöver göra små hål i väggen för att komma åt att tilläggsisolera.

På så vis sparar du på både tid och kostnader eftersom du slipper att byta väggbeklädnaden. Kanske blir du till och med överraskad över att det inte blir dyrare?
Bilden visar en konstruktion med ett typiskt byggnadssätt för en vägg byggd innan 1955.
Bilden visar samma konstruktion fast med Hunton Nativo Träfiberisolering inblåst i ytterväggen. U-värde 0,5W/m2K

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 30kr/m2. I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 7500kr/år. Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh.
Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

Hus byggda mellan 1955 och 1970-talet

Vid mitten av 1950-talet började man så smått att isolera, även om det var en begränsad mängd om max 100mm.

Det finns en stor risk att denna isolering är hoptryckt eller deformerad, vilket gör att det uppstår luftfickor. Detta gör i sin tur att luft och kyla likväl tränger in i konstruktionen.

Med en sådan konstruktion råder vi dig att bygga på 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm stående reglar och ytterligare 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm liggande reglar.

Fördelen med en sådan kryssregling är att man reducerar köldbryggorna i väggen något och minskar således energiförlusterna.

Se till slut till att få en bra vindätning med 25mm (eller ev. 12mm) Hunton Vindtät Plus. Fördelen med att använda en tjock vindtätsskiva är att även skivan i sig isolerar, då träfiberskivor ger upp till 80% isolering i förhållande till tjockleken.

Med andra ord, 25mm Hunton Vindtät Plus motsvarar 20mm extra isolering.
Bilden visar hur en vägg byggd mellan 1955 och 70-talet normalt ser ut. Oftast användes max 100mm isolering.

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 35kr/m2. I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 8000kr/år.
Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh. Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

Hus byggda från slutet av 1970- till 1990-talet

På 1970- till slutet av 1990-talet byggde man vanligtvis hus med 100-150mm isolering.
Även här är risken stor att isoleringen är hoptryckt eller deformerad och inte fungerar optimalt.

Här råder vi dig till att tilläggsisolera 45mm invändigt. Fördelen med invändig tilläggsisolering är att man kan göra en kontroll av ångbromsen. Där den eventuellt är defekt kan man laga den eller rent av byta ut hela ångbromsen.

Utvändigt har vi också byggt på med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor (mellan liggande reglar). Som bilden visar har vi dessförinnan låtit den gamla Hunton Vindtät sitta kvar. Till slut har vi använt 12mm Hunton Vindtät som vindspärr.
Exempel på hur en vägg uppförd 79-90 normalt ser ut.
I det stora hela användes 100-150mm isolering.
Här har vi byggt på väggen invändigt med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm stående reglar och utvändigt med 45mm Nativo Träfiberisolering Skivor mellan 45x45mm liggande reglar och 12mm Hunton Vindtät. U-värde 0,17W/m2K.

Hur mycket el kan du spara?
Besparing per år: 35kr/m2. I ett 2-planshus med en grundyta på 150m2 kan du spara 8000kr/år.
Uträkningen är baserad på en total elkostnad på 1kr/kWh. Exemplet är bara en uppskattning, avvikelser kan förekomma.

Tilläggsisolering av tak

Taket är den delen av byggnaden som står för störst värmeförluster. Samtidigt är det lätt att göra förbättringar.

Tilläggsisolering av taket reducerar inte bara uppvärmningskostnaderna, utan minskar även oönskad snösmältning och isbildning på taket och ger dessutom ett bättre brandmotstånd.

Vad som är det enklaste sättet att tilläggsisolera taket på får ses i förhållande till vilken slags takkonstruktion du har och hur väl man kommer åt där du ska tilläggsisolera. Har du en öppen, kall vind med isolering i vindsbjälklaget och bra framkomlighet kan man enkelt lägga isolering i form av tjocka skivor direkt på den existerande isoleringen.

I slutna konstruktioner och i konstruktioner med dålig framkomlighet är det bästa och enklaste sättet att blåsisolera. Man säkrar då att det isolerade utrymmet fylls ut på ett bra sätt, då det ofta finns många hålrumsom är svåra att fylla ut med skivisolering. Du kommer också spara tid.
 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 20 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Stäng
Lägg till i favoriter

Lägg till i favoriter

Genom att lägga till produkter i Favoriter så kan du enkelt få en överblick över valda produkter!

Logga in eller skapa konto