PrivatFöretag
Varumärken
PrivatFöretag
Favoriter
1 Recension
Ställ en fråga

TJÄROLJA HERDINS GRÅ 3L

499,00 kr
2 1
TJÄROLJA HERDINS GRÅ 3L
2 Bra produkt men svår att få tag i Bra produkt men speciell. Svårt att få service och hjälp samt att få rätt

Väderbeständig yta som skyddar

Herdins Pigmenterade Tjärolja består av ljus dalbränd trätjära, kallpressad rå linolja, balsamterpentin och ...

Fullständig produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Väderbeständig yta som skyddar

Herdins Pigmenterade Tjärolja består av ljus dalbränd trätjära, kallpressad rå linolja, balsamterpentin och pigment. Den tränger in på djupet, bevarar träets naturliga fetthalt samtidigt som det ger ett vackert utseende och ett skydd som varar i cirka 2-3 år. Hårt utsatta ytor kan behöva årlig behandling. Används på t.ex. trädäck, dörrar, fasader ekonomibyggnader, m.m.

Tjärolja för ytbehandling av tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus som färgar in bland annat trädäck, fasader eller dörrar. Ger ett skydd som varar i 2-3 år.

Produktinformation
Dalbränd trätjära, rå linolja, balsamterpentin och pigment.
Tryckimpregnerat eller obehandlat trä utomhus
1 L räcker till ca 6-8  m²

Teknisk information
Innehåll: 3 L
Färg: Grå
Förpackning: Plåthink

Tänk på att
Bör inte användas i inglasade eller invändiga utrymmen. Pigmenterad Tjärolja bör inte användas på möbler eller andra sittytor, på grund av att Tjäroljan kan färga av sig. Tjärolja Svart används företrädesvis på vertikala ytor (ohyvlade ytor) som fasader, staket m.m.  Innehåller torkande oljor.
Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

Faroangivelse
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Innehåller TERPENTIN; DIOKTYLSULFOSUCCINAT NATRIUMSALT
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
2.3 Andra faror
Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor mm ska läggas i vatten eller eldas upp.

Artikeldata

Mer information
Produktnamn TJÄROLJA HERDINS GRÅ 3L
Artikelnummer 5006019A
Vikt 1.650000
EAN-nr 7311773218114
Netto vikt 1.65

Liknande produkter

Recensioner

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…