PrivatFöretag
Varumärken
PrivatFöretag
Favoriter

Val av bastuaggregat

Hur väljer jag rätt aggregateffekt?
Bastuns volym och konstruktion påverkar valet av bastuugn. Det behövs i genomsnitt 1 kW aggregateffekt per kubikmeter i bastun. Effektbehovet ökar om bastun har fönsterytor eller ytor med god värmelagringsförmåga, såsom tegel, betong eller massivt timmer.

En kvadratmeter oisolerad sten, glas eller motsvarande oisolerad yta ökar bastuugnens effektbehov lika mycket som om bastuns volym skulle öka med 1,2 kubik per kvadratmeter i fråga. Ifall bastuns inneryta är byggd i oisolerat timmer ska du multiplicera kubikvolymen med 1,5.

En bastuugn med för låg effekt måste värmas upp mycket längre och hårdare, vilket ger den en kortare livstid.

Hur mycket utrymme kräver aggregatet?
Alla bastuugnar har ett skyddsavstånd som bestämmer avståndet till brännbara material (vägg, lavar etc.) Större effekt innebär ofta större skyddsavstånd.

Skyddsavstånden hittar du på bastuugnens typskylt, i monteringsanvisningen, i broschyren och på produktsidan på webben.

Minsta skyddsavstånd får inte underskridas på grund av brandfaran!
Elektriska bastuaggregat
Vedeldade bastuaggregat
Bastutillbehör

Får vem som helst installera ett elektriskt bastuaggregat till elnätet?
Alla sådana elapparater som har ett skruvfäst skydd som skyddar användaren från att vidröra de farliga spänningsförande delarna är apparater vars installation och service enligt bestämmelserna ska utföras av en yrkeskunnig och behörig elmontör eller någon som innehar motsvarande behörighet.

Får vem som helst byta ut ett trasigt värmeelement?
Alla sådana elapparater som har ett skruvfäst skydd som skyddar användaren från att vidröra de farliga spänningsförande delarna är apparater vars installation och service enligt bestämmelserna ska utföras av en yrkeskunnig och behörig elmontör eller någon som innehar motsvarande behörighet.

Varför levereras ingen anslutningskabel tillsammans med bastuaggregatet?
Anslutningskabeln som ska sitta mellan kopplingsdosan i bastuväggen och aggregatets strömkoppling levereras inte med bastuaggregatet. Elmontören som kopplar in bastuaggregatet levererar kabeln. Anslutningskabelns uppgifter framgår i monteringsanvisningen för bastuaggregatet och/eller styrcentralen.

Var kan jag montera bastuaggregatets digitala styrpanel?
Styrpanelen är en stänkskyddad lågspänningsapparat. Den kan monteras i badrummet, omklädningsrummet eller någon annanstans i bostaden. Om styrpanelen monteras i basturummet ska den placeras på ett avstånd som är minst lika långt från bastuaggregatet som skyddsavståndet och på högst en meters höjd från golvet. Utom räckhåll för barn.
Se hela sortimentet
 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…