Information angående Coronaviruset Covid-19

VÄLJ RÄTT ISOLERING

När man ska isolera så ska materialet inte enbart isolera för värme, utan även fungera som ljud- och brandisolering.
 Den ska även vara fuktsäker och uppfylla tekniska krav.
Ett välisolerat hem sänker även dina elkostnader!
 

GLASULLSISOLERING

Glasull är en mineralull som tillverkas av glasråvara som smälts och spinns till tunna trådar. På trådarna sprutas ett bindemedel som härdas när isoleringen passerar genom en ugn. Glasull har låg vikt, är spänstig och har god hållfasthet. Den lämpar sig bra för mjuka isolerprodukter, exempelvis mellan trä- och stålreglar. Glasull används också i form av rörskålar för isolering av rör samt skivor och mattor för teknisk isolering.

FÖRDELAR

 Ett obrännbart material, Euroclass A1 eller A2, som ger ett utmärkt brandmotstånd.

 Mycket god ljudreduktion och ljudabsorption.

 Hydrofobisk och saknar kapillärverkan, dvs att den är fuktavvisande.

 Flexibel och formstabil, krymper inte över tid.

 Lätt att arbeta med och tillpassa efter utrymme.

STENULLSISOLERING

Stenull består till 95-99 procent av sten som smälts och sedan spinns till fiber. Denna process resulterar i en naturligt hållbar isolering som har en unik förmåga att kombinera mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper med ett högt brandmotstånd och goda mekaniska egenskaper. Den passar till alla traditionella applikationsområden inom såväl byggisolering som teknisk isolering.

FÖRDELAR

 Ett naturligt hållbart och miljövänligt material gjort av sten.

 Ett obrännbart material, Euroclass A1, som ger ett utmärkt brandmotstånd.

 Mycket god ljudreduktion och ljudabsorption.

 Fuktavvisande.

 Flexibel och formstabil – behåller sina goda egenskaper över tid.

 Lätt att arbeta med och tillpassa efter utrymme.

LINISOLERING

Vill du bidra till hållbart byggande? Då är lin för dig!
Lin är ett naturmaterial och har använts sedan forntida Egyptiska tider och har överlevt till idag. Den viktigaste nya aspekten sedan två decennier är tillverkning av färdiga isoleringsprodukter som är lätta att installera. Dessa är producerade av linfibrer och några textilstödsfibrer för tredimensionell flexibilitet och långsiktig stabilitet. 

FÖRDELAR

✓ Hållbar isoleringslösning med låg miljöpåverkan.

✓ Tillverkas av en förnybar resurs. 

 Andningsbara strukturer som kan positivt påverka hus och inomhusklimat.

 Suger inte åt sig vatten.

 Innehåller inga skadliga kemikalier.

 Kliar inte.

TRÄFIBERISOLERING

Råvaran till träfiber kommer från skogsbruket och isoleringen tillverkas även av träfiber. Därför krävs inget plastmembran som ångspärr. Träfiber har en god förmåga att  suga till sig fukt och avge den igen. På så sätt kan bärande konstruktioner i huset andas och risken för fuktskador minskas.

FÖRDELAR

 Tillverkas av en förnybar resurs.

 Mycket bra värmeisoleringsförmåga.

 Isoleringens konstruktionsmässiga brandegenskaper är goda.

 Binder kol och minskar koldioxidutsläppen.

GLÖM INTE VINDPAPPEN & BYGGPLASTEN

DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ ETT BRA SKYDD MOT VIND & FUKT NÄR DU ISOLERAR

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN

TA HJÄLP AV VÅRA GÖR-DET-SJÄLV-VIDEOS

21768+ nöjda kunder!

29770 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…