Privat
Företag
Varumärken
Privat
Företag
Favoriter

LACKBETS HERDINS 700 VIT 300ML

89,00 kr
5.0000000000 1
LACKBETS HERDINS 700 VIT 300ML
5 Hedins lackbets En lätt och fin lackbets att måla med. Blev ett bra resultat!

Färdigblandad betslösning med lack.

Herdins Lackbets är en färdig betslösning med klarlack. Du kan blanda alla färgerna, förutom den vita, me...

Fullständig produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Färdigblandad betslösning med lack.

Herdins Lackbets är en färdig betslösning med klarlack. Du kan blanda alla färgerna, förutom den vita, med varandra för att få fram den nyans som du vill ha. Lackbetsen har hög transparens vilket framhäver träets naturliga ådring och ger ett vackert djup i färgen. Den har också bra vidhäftningsförmåga och är snabbtorkande, vilket gör den lämplig för behandling av mindre ytor. Användningsområden är bla möbler, bänkskivor & väggpanel.

Produktegenskaper
Innehåll: Lösliga betsfärgämnen, Etanol, Xylen, Etylacetat, Isobutanol och alkydkombination.
Underlag: Passar trärena eller tidigare behandlade ytor, glans varierar med underlaget.
Åtgång: 300ml räcker till ca 3m²
Torktid: ca 2 timmar i 20°C. Överlackeras efter 24h.

Teknisk information
Storlek: 300 ml.
Färg: Vit
Torktid: 2 h
Förp: Plastburk

Tänk på att
Köper du flera förpackningar Herdins Lackbets, blanda ihop dem i ett större kärl innan du börjar, så att eventuella kulörskillnader mellan burkarna undviks. Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer bets än mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna. Var noggrann med förarbetet så blir det enklare att arbeta och resultatet bättre. Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i betslösning. Till stora plana ytor använder du natursvamp. Prova nyansen på en dold yta innan du sätter igång. Använd gummihandskar så slipper du få bets på händerna. Med Herdins Lackbets kan du betsa tidigare behandlade ytor, men då kan torktider och vidhäftningsegenskaper ändras

Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P261 Undvik att andas in gaser, dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller GLYOXAL. Kan orsaka en allergisk reaktion
Innehåller: ETANOL, BUTYLACETAT, 2-PROPANOL, 1-METOXY-2-PROPANOL, ETYLACETAT, 1-BUTANOL 

Artikeldata

Mer information
Produktnamn LACKBETS HERDINS 700 VIT 300ML
Artikelnummer 5113312A
Vikt 0.310000
EAN-nr 7311770577009
Netto vikt 0.31
Typ TRÄBETS
Färg VIT
Varumärke HERDINS

Liknande produkter

Recensioner

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…