Information angående Coronaviruset Covid-19

LACKBETS HERDINS 718 GRAFITSVART 300ML

89,00 kr
Finns endast i varuhus

Färdigblandad betslösning med lack.

Herdins Lackbets är en färdig betslösning med klarlack. Du kan blanda alla färgerna, förutom den vita, med varandra för att få fram den nyans som du vill ha. Lackbetsen har hög transparens vilket framhäv...

Se fullständig produktbeskrivning
Nyhet!

Lagerstatus i varuhus:

Produktbeskrivning

Färdigblandad betslösning med lack.

Herdins Lackbets är en färdig betslösning med klarlack. Du kan blanda alla färgerna, förutom den vita, med varandra för att få fram den nyans som du vill ha. Lackbetsen har hög transparens vilket framhäver träets naturliga ådring och ger ett vackert djup i färgen. Den har också bra vidhäftningsförmåga och är snabbtorkande, vilket gör den lämplig för behandling av mindre ytor. Användningsområden är bla möbler, bänkskivor & väggpanel.

Produktegenskaper
Innehåll: Lösliga betsfärgämnen, Etanol, Xylen, Etylacetat, Isobutanol och alkydkombination.
Underlag: Passar trärena eller tidigare behandlade ytor, glans varierar med underlaget.
Åtgång: 300ml räcker till ca 3m²
Torktid: ca 2 timmar i 20°C. Överlackeras efter 24h.

Teknisk information
Storlek: 300 ml.
Färg: Grafitsvart.
Torktid: 2 h.
Förp: Plastburk

Tänk på att
Köper du flera förpackningar Herdins Lackbets, blanda ihop dem i ett större kärl innan du börjar, så att eventuella kulörskillnader mellan burkarna undviks. Ljusa och mjuka partier suger åt sig mer bets än mörka och hårda. Det gäller också ändträytor, där fibrerna är öppna. Var noggrann med förarbetet så blir det enklare att arbeta och resultatet bättre. Små ytor betsas lättast med pensel eller genom att doppas i betslösning. Till stora plana ytor använder du natursvamp. Prova nyansen på en dold yta innan du sätter igång. Använd gummihandskar så slipper du få bets på händerna. Med Herdins Lackbets kan du betsa tidigare behandlade ytor, men då kan torktider och vidhäftningsegenskaper ändras.

Faroangivelse
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P261 Undvik att andas in gaser, dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller GLYOXAL. Kan orsaka en allergisk reaktion
Innehåller: ETANOL, BUTYLACETAT, 2-PROPANOL, 1-METOXY-2-PROPANOL, ETYLACETAT, 1-BUTANOL  

Mer information
Produktnamn LACKBETS HERDINS 718 GRAFITSVART 300ML
Artikelnummer 5113351A
Vikt 0.310000
EAN-nr 7311770577184
Netto vikt 0.31
Typ TRÄBETS
Färg SVART
Varumärke HERDINS

Recensioner

Här kan du ställa en fråga eller lämna en recension på BAUHAUS produkter.

Läs mer om recensioner här

20513+ nöjda kunder!

27933 Recensioner
Läs kundrecensioner!

Laddar…