Information angående Coronaviruset Covid-19
Privat
Företag
Varumärken
Privat
Företag
Favoriter

TRÄLIM BOSTIK WOOD ADHESIVE 800 PU 0,5 L

195,00 kr

Vattenfast lim med hög hållfasthet för trä och annat

Trälim PU 800 är ett lösningsmedelsfritt fukthärdande 1-komponent polyuretanlim med f...

Fullständig produktbeskrivning

Varning

Skadligt vid inandning.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Misstänks kunna orsaka cancer.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Produktbeskrivning

Vattenfast lim med hög hållfasthet för trä och annat

Trälim PU 800 är ett lösningsmedelsfritt fukthärdande 1-komponent polyuretanlim med fuktklass D4. Avsedd för enkellimning av trädetaljer där hög hållfasthet krävs, samt andra diverse andra material.

Underlag
Trä (även feta nyslipade träslag såsom teak), metall, plast, halvhårda plattor*, sten- och cementbaserade material. Provlimma alltid för bästa resultat.

Produktegenskaper
Fukttåligt lim
Stark limfog

Teknisk information
Limtyp: Enkellim
Färg: Brungul
Volym: 0,5L
Limåtgång: ca 100 g/m²
Hållfasthetsklass: D4
Applicering: Tandad spackel eller styv pensel
Arbetstemperatur: Lägst 10ºC

Märkningsuppgifter
Singnalord
FARA
Faroangivelser
H315 - Irriterar huden
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 - Skadligt vid inandning
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
EU-specifika faroangivelser
EUH204 - Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion
Skyddsangivelser
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P403 + P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten
P260 - Inandas inte ångor
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P284 - Använd andningsskydd
P342 + P311 - Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare

Artikeldata

Mer information
Produktnamn TRÄLIM BOSTIK WOOD ADHESIVE 800 PU 0,5 L
Artikelnummer 5359371A
Vikt 0.700000
EAN-nr 7311020016326
Netto vikt 0.63
Typ TRÄLIM
Varumärke BOSTIK

Recensioner

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…