Montera rätt och lätt

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt.

Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra:
Du får montera: Stickproppar, skarvuttag, apparatuttag, lampproppar, lamphållare, sladdströmbrytare.
Du får också - i den fasta installationen - byta: Proppsäkringar, strömbrytare, vägguttag, lamputtag.
Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen.
All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag osv får bara göras av behörig installatör.

Om du vill ha mer information så kan du läsa på elsäkerhetsverkets hemsida, klicka här

Laddar…